Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
Så kan dödsolyckorna minska
2 AV 2
Foto: Shutterstock / Expressen Lifestyle

Bilbälte i A-traktor blir krav i sommar

Regeringen meddelar nu att den 31 augusti i år blir det krav på användning av bilbälte i A-traktor samtidigt som endast en person får sitta per avsedd sittplats. Dessutom förtydligas maxhastigheten om 30 km/h.

A-traktorer har under många år spelat enligt en egen regelbok trots att det rör sig om fordon som kör ute på allmänna vägar. Inget krav på vinterdäck, inget krav på bilbältesanvändning och inget krav på hur personer i fordonet placerar sig under färd är några exempel på regler som kan sorteras in under direkta trafikfarligheter – i ett fordon som får framföras av en 15-åring utan några gedigna trafikkunskaper.
I samband med att det har blivit lättare att konvertera personbilar till A-traktorer har antalet på våra vägar ökat explosionsartat och parallellt med det har antalet olyckor också ökat kraftigt. Det har fått landets styre att – till sist – agera.

Nu är flera regelskärpningar på väg att genomföras. Det var förra hösten som Transportstyrelsen, på uppdrag av regeringen, presenterade krav på bältesanvändning, en person per säte, bättre förarutbildning, vinterdäck, bibehållen maxhastighet (30 km/h) samt regler för att försvåra manipulation av A-traktorer.
För en månad sedan meddelande regeringen att de vill införa krav på vinterdäck på A-traktorer och att de vill se regelförändringen träda i kraft innan kommande vinter.

I dag meddelar regeringen ytterligare skärpningar som ska träda i kraft – redan den 31 augusti 2023. Fyra trafikförordningsändringar finns det beslut om:

• Passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare.
• Det får sitta endast en passagerare per avsedd plats.
• Den som färdas i en A-traktor ska använda bälte.
• Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

Det finns redan en fordonsregel som säger att A-traktorer får framföras i maximalt 30 km/h, men nya regeln ska förtydliga att en A-traktor inte får vara konstruerad för högre hastigheten än 30 km/h vilket är tänkt att underlätta för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

– De regler som vi nu inför skickar tydliga signaler till ungdomar som kör A-traktor och underlättar även för polisen som ska övervaka att A-traktorn framförs på ett säkert sätt. Regeringen har redan tidigare aviserat att vi vill införa krav på vinterdäck och nu går vi vidare med ännu fler åtgärder för att öka trafiksäkerheten och värna A-traktorn, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regelförändringarna gäller endast A-traktor medan vanliga traktorer, exempelvis sådan som används i jordbruk, inte omfattas.