Foto: Shutterstuck

Bilbränder och försäkringsbedrägerier – sambandet granskas

Många bilbränder har visat sig vara försäkringsbedrägerier. I år ska försäkringsbranschen titta närmare på just bilbränder för att se hur utbrett fusket är. Senaste kontrollen genomfördes 2017.

För tre år sedan granskade försäkringsbranschen gemensamt 469 bilbränder i Sverige. Det visade sig att över hälften av bränderna, 52 procent, var försök till bedrägeri. Samma år uppgick försäkringsbolagens kostnader för bilbränder till 252 miljoner kronor.

Om försäkringsbedrägerier i form av bilbränder fortfarande är ett utbrett problem vill branschen återigen kontrollera. Under 2020 lägger bolagen extra resurser för denna granskning.

– Bränderna skapar otrygghet i vårt samhälle. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är ett fortsatt problem ur bedrägerisynpunkt, säger Larmtjänsts vd Mats Galvenius och fortsätter:

– Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst.

Årligen betalar försäkringsbranschen ut över 60 miljarder kronor i skadeersättning. Man uppskattar att 5-10 procent av dessa utbetalningar, mellan 3 och 6 miljarder kronor, görs till försäkringsbedragare.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation vars syfte är att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

LÄS OCKSÅ: Bilförsäkringsbedrägerier ökar – arrangerade olyckor utreds