Foto: CMSeter

Bilförsäkringsbedrägerier ökar – arrangerade olyckor utreds

Mängden fuskande med motorförsäkringar ökade med sju procent mellan 2016 och 2017. En stor del av fusket handlar om anlagda bilbränder och iscensatta olyckor.

Under 2017 utgjorde anlagda bilbränder ett särskilt stort fokus för försäkringsbolagen, vilket ledde till att de inte betalade ut någon ersättning för 245 stycken bilbränder – då de bedömdes vara försök till bedrägeri.

– Bilbränder skapar otrygghet i samhället och orsakar stora kostnader för försäkringsbranschen. Varje år anmäls 6 000-7 000 bränder i personbilar till försäkringsbolag, skador som kostar 150-200 miljoner kronor, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Motorförsäkringarna står för hela 45 procent av alla misstänkta bedrägerier hos försäkringsbolagen, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Försäkring och Larmtjänst. Men mörkertalet är mycket stort. Totalt uppskattas bedrägerierna röra sig om mellan tre och sex miljarder kronor årligen.

Mängden fuskande med motorförsäkringar ökade med sju procent mellan 2016 och 2017. Det är framför allt personer födda mellan 1980 och 1989 som ertappas med att ha fuskat med sin motorförsäkring.

Under 2018 kommer försäkringsbolagen att göra fördjupade utredningar av misstänkta bedrägerier i form av arrangerade trafik­olyckor.

"Försäkringsbedrägerier begås både av enskilda individer och kriminella nätverk. Enskilda personer inser kanske inte alltid att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott medan yrkeskriminella ser bedrägerierna som en relativt lönsam brottslighet. Bedrägerierna drabbar de ärliga försäkringstagarna och varje år beräknas en tvåbarnsfamilj med bil- och villaförsäkring betala närmare 500 kronor till bedragarna", skriver Svensk Försäkring och Larmtjänst i rapporten.