Billigare tanka i Danmark än i Sverige

Drivmedelspriserna är på väg upp igen och i kombination med den stärkta svenska kronan i jämförelse med den danska har det helt plötsligt blivit billigare att tanka i vårt sydvästra grannland.

Under många år har man dragit sig för att tanka i vårt grannland Danmark. Med en svag kronkurs har det aldrig lönat sig att fylla bilens tank när man gett sig över sundet utan tankandet har man tagit hand om innan Sveriges rikes gränser lämnats.

 Men i förra veckan på genomfart i Danmark började den 75 liter stora tanken eka tom och strax innan bron fanns det ingen återvändo. Det var bara att köra in på den danska macken och fylla på med diesel. Kom då på att den svenska kronan på sistone stärkts i jämförelse med den danska, kollade kursen och tog fram miniräknaren. Det danska dieselpriset låg ungefär 1,50 kronor per liter under det svenska. Även bensinpriset (95 oktan) ligger lägre i Danmark än i Sverige, om än inte lika stor differens som för dieseln utan här handlar det bara om några tiotal ören.

 I mitten av maj var det omvänt förhållande vad gäller bensinpriset. Då var en liter 95-oktanig bensin 87 öre dyrare i Danmark än i Sverige. Samtidigt var dieselpriset billigare i Danmark, precis som i dag, men endast med 43 öre i skillnad. I slutet av september förra året var skillnaderna ännu tydligare. Då kostade bensinen 1,48 kronor mer per liter i Danmark än i Sverige medan dieseln i Danmark var 16 öre dyrare än i Sverige.

 I dag kostar en liter diesel i Sverige 14,89 kronor. I slutet av juni låg literpriset på 14,04 kronor efter en nedgång sedan mitten av maj. Senast i går höjdes priset med tio öre per liter.

 En liter 95-oktanig bensin kostar i Sverige 15,28 kronor sedan gårdagens höjning om tio öre. För bara drygt två veckor sedan var literpriset nere i 14,78 kronor och i slutet av juni tankade vi bensin för 14,43 kronor.

 Etanolpriset (E85) är det som skjutit mest i höjden under sommaren. I dag kostar en liter E85 10,74 kronor efter den senaste höjningen om 20 öre för en dryg vecka sedan. Det betyder alltså att etanolpriset har höjts med över en krona per liter på en och en halv månad. I slutet av juni kostade en liter 9,69 kronor.

 Med dagens dieselpris (14,89 kronor) är det 7,64 kronor (51 procent) som går till dieselskatt, miljöskatt och moms.

 För bensinen (15,28 kronor) är 8,71 kronor bensinskatt, miljöskatt och moms, det vill säga 57 procent av priset.

 För etanolen utgör drygt 26 procent av priset drivmedelsskatt, miljöskatt och moms vilket motsvarar 2,84 kronor per liter.

 Alla drivmedelspriser nämnda i artikeln är riktpriser från de ledande bensinbolagen. Lokala avvikelser kan förekomma.

Jämförelse drivmedelskostnader Sverige och Danmark

Svenska bensinpriset (95 oktan) jämfört med danska
DatumSverige (kr/l)Danmark (kr/l)Skillnad
2012-08-1415,2815,160,12 kr dyrare i Sverige
2012-05-1615,1316,000,87 kr billigare i Sverige
2011-09-2314,2815,761,48 kr billigare i Sverige
Svenska dieselpriset jämfört med danska
DatumSverige (kr/l)Danmark (kr/l)Skillnad
2012-08-1414,8913,611,28 kr dyrare i Sverige
2012-05-1614,9414,510,43 kr dyrare i Sverige
2011-09-2314,2914,450,16 kr billigare i Sverige
Kronkursen vid respektive datum har tagits i beaktning och har hämtats från valuta.se. Drivmedelspriserna har hämtats från statoil.se och statoil.dk.