080616-försäkr-säker-bil

Billigare trafikförsäkring med säker bil

Säkerhetshöjande teknik i bilen ska kunna sänka priset på trafikförsäkringen. Det blir möjligt när Vägverket från och med i höst registrerar sådan utrustning i vägtrafikregistret.

Flera försäkringsbolag har redan börjat använda säkerhetshöjande teknik som en parameter när storleken på försäkringspremien ska sättas. Bilar som är utrustade med till exempel adaptiva farthållare eller trötthetsvarnare är billigare att försäkra hos flera av de stora försäkringsbolagen. Från och med hösten 2008 ska det bli möjligt för generalagenter, fordonstillverkare och yrkesmässiga importörer att registrera uppgifter om säkerhetshöjande teknik i vägtrafikregistret. Den informationen kan försäkringsbolagen använda sig av när försäkringspremierna ska bestämmas.

Därmed kan fordonsägarna i högre utsträckning påverka sin försäkringspremie genom att aktivt välja en säkrare bil. På så sätt kan den som vill få en lägre premie, på villkor att man köper en säkrare, och oftast även dyrare bil. Den främsta anledningen till att det nya systemet införs är naturligtvis att Vägverket vill få ut fler säkra bilar på vägarna. Med fler trafiksäkra bilar på vägarna ökar säkerheten i trafiken.

– Med de här uppgifterna kan vår registerinformation bidra till att trafiksäkra fordon premieras. Det blir ytterligare ett motiv för köparna att välja fordon med teknik som ökar säkerheten, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Systemet kommer att bygga på total frivillighet. Generalagenter, fordonstillverkare och importörer väljer helt och hållet själva om de vill att den säkerhetshöjande tekniken ska finnas registrerad i vägtrafikregistret. Därefter kan försäkringsbolagen välja om de vill använda informationen vid premiesättningen. Inledningsvis är det bara nyare bilar som omfattas, men på sikt är det tänkt att även äldre bilar ska kunna kompletteras med eftermonterad utrustning.

– I försäkringsbolagens förklassning av fordon ingår redan uppgifter om säkerhetsutrustning. Men med en utbyggnad av vägtrafikregistret ökar möjligheten att få med all säkerhetsutrustning och på sikt även eftermonterad. Här ges försäkringsbolagen ett bra kvalitetssäkrat instrument för prisdifferentiering efter risk, menar Staffan Moberg, Försäkringsförbundet.

Läs mer

TV-TV