Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080825-bilmålvakter080825-bilmålvakter080825-bilmålvakter
080825-bilmålvakter

Bilmålvakt äger 1 700 bilar

I går rapporterade SVT Rapport att omkring 200 000 personer har obetalda trafikförsäkringspremier registrerade hos Trafikförsäkringsföreningen. Drygt 100 av dessa personer är skyldiga osannolika 200 miljoner kronor. Värstingen står som ägare på 1 700 bilar.

Äger man en bil som inte är avställd är det obligatoriskt att teckna en trafikförsäkring, annars bryter man mot lagen. På Vägverkets hemsida kan man läsa att trafikförsäkringen ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken, exempelvis:

Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Det gäller både förare och passagerare. 

Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen minska. 

Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Om det är du som har orsakat olyckan ersätts skadorna genom din försäkring. Är den person som du krockat med ansvarig för olyckan, ersätter den personens trafikförsäkring skadorna. 

Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna som regel av din trafikförsäkring. 

Alla försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkring är medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Betalar man inte sin obligatoriska del till sitt bolag rapporteras det per automatik till Trafikförsäkringsföreningen som tar ut en avgift som är avsevärt högre än den premie man betalar till försäkringsbolaget. Avgiften ökar dessutom för var dag som försäkringen är obetald. Avgiften som föreningen driver in går till att täcka upp trafikskador från de oförsäkrade fordonen. När de oförsäkrade bilarnas skulder inte kan täckas av pengarna Trafikförsäkringsföreningen driver in är det försäkringsbolagen som får bekosta underskottet. Med andra ord är det vi försäkringstagare som får betala den biten av kakan med hjälp av våra premier. Blir underskottet för stort höjs försäkringspremierna.

200 000 personer har i dag obetalda trafikförsäkringar och är registrerade hos Trafikförsäkringsföreningen, många av dem på grund av ren glömska.

Det finns däremot en klick personer som sitter på enorma skulder på grund av obetalda trafikförsäkringspremier, och det är inte på grund av glömska! Dessa personer är så kallade bilmålvakter, personer som ofta redan har gått i personlig konkurs och har litet eller inget att förlora på ytterligare en konkurs. För en liten summa, eller ingen alls, ställs bilen i målvaktens namn trots att det inte är denne som nyttjar den.

I Sverige finns det i dag drygt 100 personer som agerar bilmålvakt och som är skyldiga mer än 200 miljoner kronor tillsammans. De fem värsta av dessa 100 äger (på pappret) minst 50 bilar var. Värstingen äger hela 1 700 bilar – imponerande! Han har inte ens körkort.

– Oftast kan vi inte utmäta någon egendom, inte ens de bilar som genererar de här skulderna. Enligt dagens lagstiftning måste vi ha fler bevis på äganderätten, säger Alena Koren vid Kronofogdemyndigheten till SVT Rapport.