Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Bilprovningen: Allvarliga brister hos varannan A-traktor

För första gången redovisar Bilprovningen statistik gällande besiktning av A-traktorer. Resultatet för 2022 är oroväckande och visar på stora brister.

Med anledning av den senaste tidens stora uppmärksamhet för A-traktorer väljer Bilprovningen att offentliggöra besiktningsstatistiken för fordonstypen. För helåret 2022 visar den på att hela sju av tio besiktade fordon hade brister och drygt hälften hade fel som kräver ombesiktning.
Av de cirka 3 000 besiktade A-traktorerna som besiktades förra året hade alltså 65,5 procent brister som måste åtgärdas innan de får brukas som vanligt. Hela 50,6 procent hade fel som kräver ombesiktning. Alltså att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts. En siffra som är dubbelt så hög jämfört med vanliga personbilar som ligger på 21,6 procent.

LÄS OCKSÅ: Extrem ökning av olyckor med A-traktorer

Det län med högst andel A-traktorer med brister var Gotland med hela 84,6 procent, lägst var Östergötlands län med 51,4 procent. Bilprovningen påpekar dock att det finns en viss osäkerhet i medeltalen då antalet besiktade A-traktorer varierar mellan länen.
– Vid besiktningen konstaterar vi att A-traktorer ofta är ändrade jämfört med andra fordonsslag. Exempel på detta är att konstruktionen ändrats så att fordonet går fortare än tillåten hastighet eller att det har byggts om på något sätt, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningen har även jämfört statistiken med föregående år och kan se en ökning. Mellan 2021 och 2022 ökade andelen A-traktorer med anmärkningar med 2,6 procent. Medan A-traktorer med fel som kräver ombesiktning ökade med 2,9 procent.
– Genom att uppmärksamma de oroväckande siffrorna hoppas vi öka medvetenheten hos såväl ägare till som brukare av A-traktorer och se en positiv förändring, avslutar Per-Anders Blommefors.