Bilprovningen säljs ut

Två tredjedelar av Bilprovningen säljs ut till högstbjudande efter att först ha styckats upp i tre likvärdiga grupperingar.

Bilprovningen avreglerades den 1 juli förra året för att få en friare marknad men än sålänge har inte särskilt många aktörer dykt upp på marknaden. Nu delas Bilprovningens stationer upp i tre geografiska grupperingar – riksgruppen, nordöstra och sydvästra gruppen för att få igång konkurrensen inom området.

 Bilprovningen kommer precis som förut fungera som ett rikstäckande företag men blir ett mycket mindre företag. De två tredjedelar som säljs ut är uppdelade för att få en så jämn spridning som möjligt av besiktningsstationsnätet.

 – Vi ser fram emot ytterligare konkurrens och att få möjlighet att konkurrera på lika villkor som andra aktörer, säger Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle i ett pressmeddelande.

 De nya bolagen väntas fastställas på Bilprovningens extrainsatta bolagsstämma den 27 januari. Då kommer det beslutas att man kommer erbjuda den nordöstra och sydvästra gruppen till försäljning. Förhoppningen är att försäljningen ska vara klar till mitten av 2012 och att affären avslutas under andra halvåret.

 – Vi ser fram emot försäljningen och är övertygade om att den är bra för oss som bolag, för branschen och för våra kunder, säger Bilprovningens styrelseordförande Kerstin Lundberg Göransson.