Foto: Jaz1111

BMW-förare tio gånger mer olycksdrabbade än Toyota-förare

Folksam har analyserat 56 000 verkliga olyckor och konstaterar att BMW-förare är de mest olycksdrabbade. På andra sidan skalan hittar vi förare av Toyota-bilar.

Försäkringsbolaget Folksam analyserar gärna och ofta olycksstatistik och denna gång har man granskat olika bilförares risk att råka ut för olika typer av olyckor. De har studerat hur ofta en bilförare råkar ut för singelolyckor i jämförelse med påkörningar bakifrån.

Till sin hjälp har Folksam tagit 56 000 polisrapporterade olyckor som ägt rum i Sverige sedan 2003. För att få fram siffror som är jämförbara med varandra inom kategorierna bilmärke, bilstorlek samt ålder på föraren har mätmetoden kompenserat för olika bilars krocksäkerhet och säkerhetsutrustning som antisladdsystem.

Vid singelolyckor är ett bilmärke oftare representerat än andra, nämligen BMW. Enligt Folksams studie är BMW-förare inblandade i singelolyckor mer än tio gånger oftare än Toyota-förare.

Andra märken som ligger högt upp på listan över singelolyckor är Chrysler, Jeep och Rover medan Toyota, som ligger i absoluta botten (positivt sett), har sällskap av Seat, Suzuki och Skoda.

– Märket (BMW) lockar till sig unga risktagande förare, det handlar om ett prestigemärke med motorstarka bilar som är roliga att köra, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam, till SVT.

Statistik från Folksam som visar olycksfrekvensen efter bilmärke. Klicka för större bild.
I detta stapeldiagram tydliggör Folksam skillnaden mellan bilmärkenas motorstarkare respektive motorsvagare modeller. Noterbart är att Saabs motorsvagare modeller är oftare inblandade i olyckor än märkets motorstarkare diton. Klicka för större bild.

Studien visar också att män i högre utsträckning är representerade vid singelolyckor än kvinnor. Männen har 60 procents högre risk att krocka.

– Kvinnor generellt är mindre riskbenägna än män, även om unga kvinnor har en högre risk än äldre kvinnor så har de fortfarande betydligt lägre risk att krocka jämfört med unga manliga förare, säger Anders Kullgren.

Tittar vi i stället på statistiken över åldern hos bilförare ser vi att unga män (18-20 år) och äldre kvinnor (80+) är de som oftast är involverade i olyckor. Yngre förare löper fem gånger större risk att krocka än förare i åldersspannet 45-50 år. Unga kvinnor, upp till 30 år, löper också större risk att krocka men ligger riskmässigt ändå 30 procent under de manliga förarna i samma ålderskategori.

Folksams statistik visar också hur åldern hos föraren påverkar sannolikheten för att vara inblandad i en olycka. Klicka för större bild.

Sist men inte minst visar studien även att mindre bilar med starka motorer oftare är inblandade i singelolyckor än övriga biltyper. Högt i olycksstatistiken ligger också stora suv-modeller. Små minibussar är den kategori som är minst olycksdrabbade.

Folksams statistik visar också att små bilar med starka motorer är högre representerade i olycksstatistiken än andra biltyper/storlekar. Noterbart är att små bilar med svaga motorer är i andra änden av skalan. Klicka för större bild.