Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
091222-ski-index-bmw-toyota
091222-ski-index-bmw-toyota
091222-ski-index-bmw-toyota
091222-ski-index-bmw-toyota

BMW och Toyota fortfarande bäst enligt SKI

BMW och Toyota sitter kvar på tronen och får högst betyg av sina kunder i Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning. Värre är det för Ford som tappar stort och övertar jumboplatsen från Renault.

Svenskt Kvalitetsindex har för andra året i rad genomfört en branschstudie kring bilmärken och det visar sig att BMW- och Toyota-ägarnas uppskattning för bilarna inte har avtagit. Precis som i förra årets undersökning placerar sig BMW och Toyota överlägset i topp när det gäller nöjda kunder. På en skala som går mellan 0 och 100 ligger BMW och Toyota över 80 och bildar en grupp för sig. De två märkena anses leva upp till kundernas högt ställda förväntningar. När det gäller olika egenskaper kring bilen så får BMW klart bäst betyg för köregenskaper, medan Toyota får högsta betyg i miljöaspekten. För säkerhet får både Volvo och Saab toppbetyg medan Opel och Ford får lägst betyg.

För Ford är årets kundnöjdhetsundersökning generande läsning. Med ett tapp på tre enheter är Ford det märke som backar mest jämfört med förra årets undersökning. Det innebär dessutom att Ford tar över jumboplatsen från Renault som ökar med 5,6 enheter. Störst förbättring noteras dock för VW och Skoda där ökningarna är runt sju enheter. Tendensen i stort är att märken som fick låga betyg i fjolårets undersökning ökar markant.

Störst skillnader märks i aspekterna image och lojalitet. BMW och Toyota får bäst betyg i båda aspekterna medan Ford och Opel får lägst betyg. Bilmärken med hög image är de som betraktas som pålitliga och moderna, tillsammans med upplevd produktkvalitet är image den mest avgörande faktorn för hur nöjda och lojala kunderna är.

Indexet för kundnöjdhet som är det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Skillnader på två enheter eller mer är statistiskt säkerställda.

Kundnöjdhetsindex räknas fram via en analysmetod som bygger på svaren på ett 40-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått beräknas även indexvärden för aspekter såsom företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Endast privatpersoner som har en aktuell relation till ett bilmärke har fått svara på frågor om sina erfarenheter av märket.

Läs mer