Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Bosch

Bosch och Mercedes godkända för självkörande parkering

Den självkörande tekniken kommer allt närmare. Efter att vi i Sverige nyligen fått autonoma lastbilar på allmän väg har nu Bosch och Daimler fått godkännande från tyska myndigheter för att köra vanliga personbilar autonomt i parkeringshus.

En av de mest omtalade områdena inom teknikutvecklingen rör sig allt närmare, nämligen att bilar blir självkörande. Adaptiva farthållare och funktioner som automatiskt rattar bilen vid fickparkering fick vi lära känna redan för ett antal år sedan, och i dag är ett flertal nya modeller – från exempelvis Volvo, Mercedes, Tesla och Audi – utrustade med system som klarar begränsad autonom körning, så länge du som förare är redo att ta över ratten. Enligt officiell standard rör sig dock dessa endast om nivå två av autonom körning. Det system som Bosch och Daimler nu fått godkännande för är på den näst högsta nivån – nivå fyra. Men fortfarande med vanliga personbilar.

Det är knappast raketfart det rör sig om. Bilarna körs i 6 km/h – men Bosch hoppas komma upp i 10 km/h så småningom. Även det dock något som lätts springs ikapp.Det är knappast raketfart det rör sig om. Bilarna körs i 6 km/h – men Bosch hoppas komma upp i 10 km/h så småningom. Även det dock något som lätts springs ikapp.Det är knappast raketfart det rör sig om. Bilarna körs i 6 km/h – men Bosch hoppas komma upp i 10 km/h så småningom. Även det dock något som lätts springs ikapp.
Det är knappast raketfart det rör sig om. Bilarna körs i 6 km/h – men Bosch hoppas komma upp i 10 km/h så småningom. Även det dock något som lätts springs ikapp.

Det är dock inte, på det hela taget, det första systemet för självkörande teknik enligt nivå fyra som godkänts. Tidigare i år genomfördes den första körningen med autonoma lastbilar på allmän väg, av svenska Einride i samarbete med fraktbolaget DB Schenker i ett industriområde i Jönköping, och vi har sett ett flertal försök med motsvarande autonoma fordon i olika städer – exempelvis Google-derivatet Waymo eller franska Navya som kört självkörande bilar mellan Charles de Gaulle-flygplatsen och tågstationen Réseau i Paris, samt på Chalmers område i Göteborg. Gemensamt för dessa är dock att det rört sig om fordon specialutvecklade för just självkörning, och att det i många fall varit tidsbegränsade tester – inget fullt ut skarpt och verkligt läge.

Det som nu Bosch och Daimler fått godkänt av tyska myndigheter skiljer sig från dessa genom att en stor del av de sensorer och den infrastruktur som krävs för den autonoma körningen inte sitter i fordonet. I stället har området – som utgörs av parkeringshuset invid Mercedes-Benz Museum i Stuttgart – försetts med ett antal stolpar med inbyggda sensorer som känner av miljön i området, och runt bilen. Tillsammans med de sensorer och system som redan i dag finns i Mercedes bilar kan systemets helhet klara av att helt autonomt både parkera och köra fram bilen. Kommandona till bilen skickas med en app i mobiltelefonen.

Sensorerna i parkeringshuset är monterade i stolpar, men även kameror används för övervakningen av hinder.Sensorerna i parkeringshuset är monterade i stolpar, men även kameror används för övervakningen av hinder.Sensorerna i parkeringshuset är monterade i stolpar, men även kameror används för övervakningen av hinder.
Sensorerna i parkeringshuset är monterade i stolpar, men även kameror används för övervakningen av hinder.

Eftersom det inte finns några fastställda regelverk för hur självkörande teknik ska godkännas och klassificeras har de tyska myndigheterna – liksom det tyska testinstitutet TÜV – varit med i plan- och utvecklingsarbetet från början. Ett ytterligare pilotprojekt har även körts i Kina, där tekniken testats i en likartad miljö.

Via en app ges kommandon till bilen för att lämna eller hämta upp. Bilden är från pilotförsöket i Kina.Via en app ges kommandon till bilen för att lämna eller hämta upp. Bilden är från pilotförsöket i Kina.Via en app ges kommandon till bilen för att lämna eller hämta upp. Bilden är från pilotförsöket i Kina.
Via en app ges kommandon till bilen för att lämna eller hämta upp. Bilden är från pilotförsöket i Kina. Foto: © Daimler AG

Hur använder du då den självkörande tekniken? Jo, i dagsläget behöver du inte bara vara på plats i Stuttgart och ha appen. Du behöver även ha tillgång till någon av de specifika fordon som godkänts av myndigheterna, även om all teknik redan finns i bilarna.

– Tanken är förstås att serieproducerade bilar ska kunna använda detta, säger Annett Fischer från Bosch, och tillägger att man även vill sälja systemet till andra tillverkare och för användning i fler parkeringshus. Men vilka bilar det blir, och när, kan hon inte svara på än, mer än att det förmodligen blir tidigast under andra halvan av nästa år.

Skyltar varnar övriga trafikanter för de självkörande fordonen i parkeringshuset.Skyltar varnar övriga trafikanter för de självkörande fordonen i parkeringshuset.Skyltar varnar övriga trafikanter för de självkörande fordonen i parkeringshuset.
Skyltar varnar övriga trafikanter för de självkörande fordonen i parkeringshuset. Foto: Daimler AG - Global Communicatio
Infografik på hur systemet fungerar. Klicka på bilden för större format.Infografik på hur systemet fungerar. Klicka på bilden för större format.Infografik på hur systemet fungerar. Klicka på bilden för större format.
Infografik på hur systemet fungerar. Klicka på bilden för större format. Foto: Bosch

Fakta: De olika nivåerna av självkörande bilar

0 – Ingen automation

Grundnivån där en mänsklig förare kör bilen, även om hen kan vara behjälpt av olika former av varningssystem – även sådana som aktivt ingriper.

1 – Förarassistans

Den första nivån av automatiserad körning där antingen styrning eller hastighet sköts aktivt av bilen själv, exempelvis adaptiv farthållare eller automatisk styrning vid fickparkering.

2 – Delvis autonom körning

Den formen av självkörning vi ser på ett flertal nya bilar i dag. Bilen kontrollerar både styrning och hastighet, men bara under vissa förutsättningar, och föraren måste alltid övervaka och vara redo att ta över kontrollen om systemet skulle fallera.

3 – Autonom körning under vissa förutsättningar

Första nivån där systemet självt övervakar den autonoma körningen. Bilen kör själv, och förutsäger när den inte längre kan göra det. Först då kallas föraren in, som fortfarande ska kunna köra bilen om så krävs.

4 – Höggradig autonom körning

Den nivå som både svenska Einride och Bosch/Daimler faller under. Första nivån där en förare inte behöver finnas med i bilen. Bilen klarar både körning, övervakning och hantering om något skulle vara fel. Fortfarande behöver inte systemet klara alla förhållanden – ofta att bilen (genom så kallad geo-fencing) håller sig inom ett specifikt område – exempelvis ett parkeringhus eller en viss vägsträcka.

5 – Full automation

Den högsta nivån av autonom körning, där systemet kan klara av att köra under alla väg-, väder- och miljöförhållanden som en mänsklig förare klarar av.

Notera att standarden inte nämner faktorer så som hastighet, eller på vilket sätt bilen ska hantera olika situationer. De system som i dag bedöms vara på nivå 4 har till exempel i allmänhet väldigt låga hastigheter, och hanteringen av oväntade situationer består ofta i att helt enkelt stanna bilen. 

Det sistnämnda kan i vissa fall kan vara riskabelt, vilket vi erfarit i bland annat Mercedes system på nivå 2 – som har en tendens att vilja göra riskabla inbromsningar.

Svenska Einride är först med självkörande lastbilar på allmän väg – i Jönköping. Systemet är på nivå 4, men lastbilarna färdas sakta.Svenska Einride är först med självkörande lastbilar på allmän väg – i Jönköping. Systemet är på nivå 4, men lastbilarna färdas sakta.Svenska Einride är först med självkörande lastbilar på allmän väg – i Jönköping. Systemet är på nivå 4, men lastbilarna färdas sakta.
Svenska Einride är först med självkörande lastbilar på allmän väg – i Jönköping. Systemet är på nivå 4, men lastbilarna färdas sakta.