Foto: Robin Törnros

Branschförening vill slopa P-avgift under Corona

Sveriges Fordonsverkstäders Förening vill att parkeringsavgiften slopas på grund av coronaviruset.

På grund av risken för smittspridning i kollektivtrafiken vill nu Sveriges Fordonsverkstäders Förening att parkering i Stockholm ska vara gratis. Från och med söndag 29 mars är sammankomster med fler än 50 personer förbjudna i Sverige. Enligt Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening SFVF, är det ett tecken på att det är olämpligt att färdas i kollektivtrafiken, och vill därför underlätta bilåkandet.

–Vi måste ta till ovanliga och nya grepp för att med kraft minimera riskerna och avlasta den svenska sjukvården. Nu krävs krafttag för att minska trängseln i kollektivtrafiken! Då går det inte att utesluta bilens förträffligheter i sammanhanget, säger Bo Ericsson med eftertryck.

I Norrtälje kommun har parkeringsavgift redan slopats fram till 31 maj och Bo Ericsson vill att det ska gälla under samma period även i Stockholm.

Vad tycker du om detta? Diskutera nedan.