Foto: Teknikens Världs arkiv

Centern vill se trängselskatt i fler städer

Stockholm har haft biltullar för trängselskatt i fem år, från och med nästa år har även Göteborg trängselskatt. I dag meddelar centerledaren Annie Lööf att hon vill se trängselskatt i fler svenska städer.

Följande står att läsa på Transportstyrelsens hemsida:

 ”Trängselskatten syftar till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön.”

 Och som vi alla vet har ju trafiken och trängseln i Stockholm minskat kraftigt sedan trängselskatt infördes i huvudstaden för fem år sedan. Eller? Nej, så är det ju inte. Trängselskatten har inte tjänat sitt uttalade syfte, det kan alla som dagligen kör till och från Stockholms stad i syfte att ta sig till och från arbetet intyga.

 Oavsett hur effektiv eller ineffektiv den så kallade trängselskatten är flaggar nu Centerpartiets ledare Annie Lööf via partiets nya infrastrukturprogram att fler svenska städer borde ta efter Stockholm och Göteborg vad gäller biltullar för trängselskatt (Göteborg börjar med trängselskatt från och med 2013). Exempel på städer Annie Lööf nämner är Uppsala och Linköping.

 Enligt henne måste Sverige satsa på att restaurera vägar och järnvägar och inte minst utöka kollektivtrafiken för att kunna ta emot dubbelt så många passagerare inom en snar framtid. Pengar till detta behövs och det är där trängselskatten kommer in i bilen.

 – Ska vi rusta Sverige starkt och vara en framtidsekonomi där vi både kan transportera gods och öka rörligheten för människor krävs det givetvis pengar för att rusta transportsystemet i hela Sverige. Vi tror att avgifter är en del av finansieringssystemet, såväl trängselskatt i större städer som broavgifter, säger hon till Sveriges Radio och betonar samtidigt att trängselskatten fungerar bra i de större städerna för att minska köerna och utsläppen av skadliga partiklar.

 Hur mycket det skulle kosta att ta sig in till och ut ur i exempelvis Linköping och Uppsala vet hon inte, utan menar att det är beslut som tas på lokal nivå.

Trängselskatten i Stockholm drog under tio månader i fjol in 625,4 miljoner kronor till stadskassan.