Centerns förslag: 100 000 i miljöbilsbonus

Centerpartiet vill höja miljöbilsbonusen till 100 000 kronor för de mest miljövänliga bilarna.

Magnus Kvandal

Enligt Centerpartiets förslag ska nya bilar delas upp i fem nivåer, baserat på deras CO2-utsläpp. Två grupper får bonus, en neutral grupp i mitten påverkas inte alls och de två smutsigaste grupperna får straffavgifter. Bonusen betalas ut vid två tillfällen för att främja andrahandsvärdet på de renaste bilarna och för att stoppa exporten av dem. I dag säljs många av dem i utlandet.

Mest pengar tillbaka får de som köper bilar som släpper ut 0-40 gram per kilometer. De får 70 000 kronor utbetalt vid köpet, och ytterligare 30 000 efter fyra år. I den här kategorin finns elbilar, snåla laddhybrider och gasbilar.

Bilar som släpper ut 41-80 gram får 35 000 kronor vid köpet och ytterligare 15 000 efter fyra år, enligt centerns förslag. Bilar som släpper ut 81-120 gram per kilometer hamnar i en neutral grupp och föreslås få varken bonus eller avgift. I den här kategorin finns många "vanliga" bilar i dag.

Bilar som släpper ut 121-200 gram eller över 201 gram per kilometer får avgifter på 25 000 respektive 50 000 kronor vid köpet. Stora suvar och sportbilar straffas alltså hårdast. Enligt Centerpartiet är modellen självfinansierande, men på lång sikt. Det är oklart vad de andra partierna tycker om förslaget.