Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Chockhöjd skatt för nästan alla bilar

Regeringens nya förslag om hur bilar ska beskattas är ett dråpslag mot många bilister. Väldigt många bilar kommer att dras med flera tusen kronor i högre skatt årligen. Köpare av bilar med väldigt låga utsläpp kommer däremot att premieras.

Regeringen fokuserar på att få svensk biltrafik att förbruka mindre fossila bränslen och vill genom både belöning och bestraffning få svenskarna att ställa om till elektrifierade fordon. Det är tydligt i och med det förslag som regeringen med miljöminister Karolina Skog (MP) i dag har presenterat för att det ”ger en bättre miljöstyrning och är bättre för statsfinanserna.

Det nya fordonsbeskattningsförslaget bygger återigen på koldioxidutsläpp. Supermiljöbilspremien på 40 000 kronor som finns i dag försvinner, men ökar i stället till 45 000 kronor för vissa bilar. Bilar med koldioxidutsläpp på mellan 0 och 60 gram per kilometer kommer inte att bestraffas utan premieras med ett belopp på mellan 7 500 och 45 000 kronor beroende på var i nämnda utsläppsspann den ligger. Gasbilar hamnar i denna kategori och erhåller en fast premie om 7 500 kronor. Beloppet betalas ut sex månader efter inköpet av bilen.

Bilar med utsläpp på mellan 60 och 95 gram per kilometer varken premieras eller straffas utan behåller befintlig beskattning.

Bilar, och det är här vi hittar en stor del av dagens bilar, som släpper ut mellan 96 och 140 gram koldioxid per kilometer bestraffas genom att påföras en avgift om 77 kronor per gram som överstiger 95 gram. En bil som släpper ut 105 gram per kilometer kommer således att bestraffas med ytterligare 770 kronor per år plus en grundavgift om 360 kronor, under tre år, utöver bilens nuvarande fordonsskatt.

De bilar som släpper ut mer än så, det vill säga över 140 gram per kilometer, straffas ännu hårdare. Även i denna utsläppskategori hittar vi många bilar som svenskar använder i sitt dagliga liv, inte minst barnfamiljer. En bil i denna kategori bestraffas med 77 kronor extra per gram som överstiger 95 gram men understiger 141 gram samt 100 kronor extra per gram som överstiger 140 gram. Plus en grundavgift på 360 kronor. Här handlar det inte sällan om många extra tusenlappar per år under tre års tid.

Siffrorna ovan är för bensinbilar. Dieselbilar drabbas dessutom av ett miljötillägg om 250 kronor plus ett bränsletillägg där bilens koldioxidutsläpp multipliceras med faktorn 12,88. Därmed blir det ännu saftigare skattepåslag för dieselbilarna som generellt släpper ut längre halter av koldioxid.

Den femåriga skattebefrielsen för miljöbilsklassade bilar vill regeringen ta bort.

Enligt uträkningar innebär regeringens förslag att nio av tio bilar i Sverige (baserat på fjolårets försäljning) kommer att få förhöjd fordonsskatt, inte bara nya bilar utan även några år gamla. När en bil hunnit bli äldre än tre år gammal, det vill säga fyra år eller äldre, går bilen ur bonus-malus-systemet och får en förhöjd skatt på 22 kronor per gram koldioxid som överstiger 95 gram.

Motormännens Riksförbunds ordförande Fredrik Daveby är kritisk till regeringens presentation av förslaget då han menar att de inte tydligt klargjort att skatteförändringarna drabbar alla bilister, inte bara de som köper nya bilar.

– Det går inte att lita på politikerna, säger han till SVT.

Åsikterna om regeringens förslag är många, bland annat anser Bil Sweden att detta så kallade bonus-malus-system är obalanserat och att det är dåligt planerat av regeringen som har för avsikt att sjösätta den nya fordonsskatten den 1 juli 2018, bara två månader innan EU antar ett nytt system för att mäta bilars förbrukning och utsläpp.

Mattias Goldmann, vd på Fores och 2030-sekretariatet samt tidigare frontman hos Gröna Bilister, anser att förslaget är ett steg i rätt riktning men att de 45 000 kronorna som ersätter supermiljöbilspremien är i minsta laget.

Centerpartiet anser också summan vara för liten, de har tidigare aviserat att de vill se uppemot 100 000 kronor i miljöpremie. Finansminister Magdalena Andersson (S) försvarar det låga beloppet, 45 000 kronor, med att de vill förhindra att svenska skattepengar försvinner till utlandet. Det är av samma anledning som beloppet betalas ut först sex månader efter att bilen köpts.

Moderaterna fokuserar mer på den andra delen av systemet – det vill säga att den extra beskattningen slår hårt mot de svenska bilisterna.

Exempel på nya fordonsskatter

En Volvo V90 T5 AWD släpper ut 154 gram per kilometer. I dag har den en fordonsskatt som uppgår till 1 306 kronor per år. Med regeringens nya förslag extrabeskattas samma bil med 3 465 kronor (77 kr/g mellan 95 och 141 g/km) plus 1 400 kronor (100 kr/g över 140 g/km) plus 360 kronor i grundbelopp. Det betyder att en V90 T5 AWD kommer att gå från en fordonsskatt på 1 306 kronor per år till 5 171 kronor per år. En höjning med 296 procent.

För en dieselbil med motsvarande koldioxidutsläpp som i ovan nämnda exempel blir skattehöjning än mer chockartad då en dieselbil även beläggs med en miljöavgift om 250 kronor samt att koldioxidsiffran multipliceras med en bränslefaktor om 12,88.

En BMW X6 M släpper ut 258 gram koldioxid per kilometer vilket i dag betyder en fordonsskatt på 3 594 kronor. Med det nya förslaget landar denna bils fordonsskatt på 15 625 kronor per år.  En höjning med 335 procent.