Foto: blurAZ / Shutterstock

Cyklister minst omtyckta i trafiken

En ny undersökning visar att det trafikantslag svenskar har minst förtroende för är cyklister, tätt följt av elsparkcyklister.

I trafiken irriterar sig många trafikanter på andra trafikanter, men vilka trafikanter är det egentligen som irriterar övriga mest? Det har auktionsföretaget Kvdbil tagit reda på med hjälp av Kantar Sifo och deras webbpanel. Under fyra dagar i mars i år fick 1 028 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 79 år svara på några frågor. Alla svaranden hade inte tillgång till bil.

På ena frågan, ”Vilken typ av trafikant eller trafikanter anser du har sämst beteende i trafiken?”, står det klart att det är cyklisterna som anses besitta sämst trafikbeteende. 51 procent av de svarande valde nämligen cyklisterna, och det är framför allt de äldre i trafiken, mellan 56 och 79 år, som tycker att cyklisterna beter sig sämst. Noterbart är också att personer med tillgång till bil irriterar sig på cyklister i högre utsträckning än personer som inte har tillgång till bil.

Men cyklisterna är inte ensamma om att sticka ut med hög svarsfrekvens på denna fråga, även elsparkcyklisterna anses ha mycket dåligt beteende i trafiken. 49 procent av de 1 028 respondenterna kryssade i detta alternativ.
Just elsparkcyklisterna är lite av ett storstadsfenomen, vilket tydligt syns i tabellen eftersom hela 62 procent av de svaranden som bor i landets tre största städer svarade just elsparkcyklisterna som därför anses vara ett större problem hos storstadstrafikanterna än vad cyklisterna är (54 %).

Inte populära i trafiken, framför anser storstadstrafikanterna inte det, de ser i stället elsparkcyklisterna som sämre på trafikbeteende än cyklisterna. Foto: Mark Umbrella / Shutterstock

Det är även tydligt att det är icke-bilisterna som retar sig mest på elsparkcyklisterna – hela 60 procent jämfört med ”bara” 46 procent av bilisterna.

När det kommer till vilket beteende i trafiken som stör trafikanter mest svarade de 1 028 tillfrågade i undersökningen framför allt ”farliga omkörningar”. Hela 68 procent anser att detta är ett otyg, och skillnaden är inte heller speciellt stor mellan personer som har eller inte har bil.

På andraplats hamnade ”trafikanter som talar i telefon/mobilsurfar när de kör bil”, vilket fortfarande är ett väldigt vanligt beteende i Sverige trots att det numera är förbjudet, och på tredjeplats hittas ”cyklister som inte följer trafikregler”. Först på fjärdeplats finner vi rödljuskörare trots att det många gånger är ett farligt beteende.