Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
Baksätet i en bil är viktigt – här en genomgång i hur vi testar
2 AV 2
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Cyklister på landsväg känner stor otrygghet

Drygt hälften av alla bilister har gjort osäkra omkörningar av cyklister på landsväg, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Många cyklister vittnar i undersökningen om stor oro och osäkerhet på just landsvägar.

Varje år skadas cirka 2000 cyklister allvarligt i trafiken och mellan 20 och 30 personer omkommer, enligt statistik från Trafikverket. Bara gående som råkar ut för fallolyckor utgör en större grupp skadade i trafiken.

Försäkringsbolaget If har nyligen presenterat en undersökning, baserad på intervjuer med 1 009 personer mellan 18 och 80 år fördelat på hela Sverige, om hur de bland annat upplever trafiksituationen och samspelet mellan cyklister och bilister på landsväg. Resultaten av undersökningen är nedslående. 38 procent av alla tillfrågade väljer bort att cykla på just landsväg på grund av trafikljud, avgaser, stressande trafik och otrygghet i trafikmiljön. Bland de tillfrågade bilisterna säger så många som 60 procent att de har kört om en cyklist på ett osäkert sätt på en landsväg någon gång. Där är det cyklister i bredd och smala vägar som är den främsta orsaken till att man kört om osäkert.
Bland cyklisterna är det 56 procent som upplever ofta eller ganska regelbundet att omkörningar inte känns betryggande.

Enligt Trafikförordningen ska omkörning av cyklister på landsväg ske med ”betryggande avstånd”. Vilket det avståndet är fastslås inte i lagen. Ett förslag som utretts av Transportstyrelsen är att kräva att omkörning av cyklister måste ske genom ett filbyte, men slutsatsen var att det skulle skapa köer och förseningar.

– Det finns en lucka i lagstiftningen, ett glapp som skapar osäkerhet. Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till. Här behövs ett tydliggörande och mer information. Vilket avstånd anses vara just betryggande? säger Magdalena Lindman, forskningsledare på If.

Men helt säker i trafiken bör man aldrig känna sig.

– Som trafikveteraner på Teknikens Värld så vet vi att det finns en viss poäng med att folk känner sig lite osäkra i trafiken, för då tar de det lugnt. Om cyklister känner sig säkra i alla trafiksituationer så tar de större risker och då ökar olyckorna, säger Ruben Börjesson på Teknikens Värld.