Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Roman Babakin / Shutterstock

Däckreglerna för tunga fordon ska utredas

Däckkraven för tunga fordon ska nu utredas efter det krav om vinterdäck som kom 2019. Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tillsammans med Transportstyrelsen som fått uppdraget.

Tung trafik är ofta omdiskuterat när det handlar om trafiksäkerhet. Yrkeschaufförer kör för fort och tunga fordon kontrolleras inte på samma sätt som personbilar, vilket resulterat i att man kör med sämre däck till exempel.

Regeringen införde i december 2019 krav på att alla hjul på tunga fordon måste ha vinterdäck när vinterväglag råder. Orsaken var förstås att öka trafiksäkerheten. Det har gått ett par år sedan införandet och nu ska det följas upp.

Därför har regeringen gett Transportstyrelsen och VTI i uppdrag att se vilken effekt reglerna har haft och se över om det finns behov av ytterligare regeländringar.

– Vi ser fram emot att titta närmare på frågeställningarna som ingår i regeringsuppdraget. Däcken är självklart viktiga för väggreppet vintertid. Vi kan redan nu se att det är angeläget med ett bredare angreppssätt. Detta eftersom det finns fler bidragande faktorer till att det blir problem med tunga fordon vid köbildning och halka, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI och utredare Hans Norén på Transportstyrelsen.

Yrkestrafiken med tunga transporter är viktiga för samhället och dessa behöver ske säkert och effektivt menar myndigheterna. Stora störningar i trafiken får konsekvenser för alla.

– Regeringen har höga ambitioner att fortsatt öka trafiksäkerheten och skapa ordning och reda på vägarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 31 mars 2023.