Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080826-nya-hastigheter080826-nya-hastigheter080826-nya-hastigheter
080826-nya-hastigheter

Dags för nya hastighetsgränser på vägarna

Från och med den 15 september kommer närmare 400 mil väg i Sverige att skyltas om för att anpassas till de nya hastighetsgränserna som Vägverket tagit fram. 275 av dessa mil får sänkt hastighet medan det höjs på 110 mil.

– Syftet med de nya hastighetsgränserna är att rädda liv. Det sker genom att bättre anpassa hastighetsgränserna till vägens standard. Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna av en olycka. Om alla körde efter skyltad hastighet skulle 150 människoliv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 bilar, förklarar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö om projektet som kostar oss skattebetalare 90 miljoner kronor.

I Sverige finns det cirka 800 mil som betecknas nationella vägar, det vill säga europa- och riksvägar. Hälften av dessa – 400 mil – kommer alltså att få nya gällande hastighetsgränser. Det mesta handlar om hastighetssänkningar, men på flera håll ska det även höjas. 30 mil väg får till exempel omskyltat till 120 km/h.

Den 15 september börjar de nya hastigheterna att gälla och det bästa råd vi kan ge är att vara lite extra vaksam och uppmärksam (ska man dock alltid vara i trafiken). Många hastighetsgränser sitter i ryggraden och det är ganska lätt hänt att man kör efter invant mönster.

De nya hastighetsgränserna är satta i samförstånd mellan Vägverket och landets kommuner. Dagens hastighetsgränser kompletteras dessutom av 40, 60, 80, 100 och 120 km/h vilket innebär att det finns hela tio olika hastighetsgränser man måste följa – det så kallade tiostegssystemet. Anledningen till den utökade paletten förklarar Vägverket med att målet är att skapa ”självförklarande” vägar – kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns ska bli tydligare. På så sätt vill man att trafikanterna ska få större förståelse för hastighetsgränserna och acceptera dem bättre än i dag. Frågan är bara hur lätt man kan kunna knyta ihop en viss väg till en viss hastighetsgräns? Det finns ju en hel del hastigheter att välja på.

– Gränserna är satta så att man får samma hastighetsgräns över längre sträckor och därmed en enhetlig utmärkning för att undvika plottrighet, understryker Ingemar Skogö.

Nästa år är det dags för etapp två i översynen av våra svenska vägars hastighetsgränser. Då är det övriga statliga vägar, det vill säga de icke nationella, som ska få sänkt, bibehållen eller höjd hastighetsgräns. Denna andra etapp är inget litet projekt i och med att det handlar om 2 000 mil väg.

Även kommunerna kommer att ha möjlighet att tillämpa det nya tiostegssystemet i tätorter. Där väntas hastighetsbegränsningarna 30, 40 och 60 km/h bli allt vanligare. Försök med nya hastighetsgränser pågår redan i tolv kommuner sedan 1 juni 2007. Större förändringar i tätorter kan komma under hösten 2008 och under 2009.

Vägverket kommer att följa upp resultatet av de nya hastighetsgränserna. Resultatet beräknas vara klart någon gång 2011.

Missa inte att läsa tidigare artiklar och krönikor om det nya hastighetssystemet via länkarna nedan.

Länkar för mer information om förändringarna i just ditt län

Riks- och länskartor

Stor Sverigekarta (PDF-fil, 321 kB)

Region Skåne

Skåne län

Stor karta över Skåne län (PDF-fil, 506 kB)

Region Väst

Hallands län

Stor karta över Hallands län (PDF-fil, 245 kB)

Västra Götalands län

Stor karta över Västra Götalands län (PDF-fil, 370 kB)

Värmlands län

Stor karta över Värmlands län (PDF-fil, 211 kB)

Region Sydöst

Östergötlands län

Stor karta över Östergötlands län (PDF-fil, 293 kB)

Jönköpings län

Stor karta över Jönköpings län (PDF-fil, 244 kB)

Kalmar län

Stor karta över Kalmar län (PDF-fil, 303 kB)

Kronobergs län

Stor karta över Kronobergs län (PDF-fil, 252 kB)

Blekinge län

Stor karta över Blekinge län (PDF-fil, 190 kB)

Region Mälardalen

Uppsala län

Stor karta över Uppsala län (PDF-fil, 283 kB)

Södermanlands län

Stor karta över Södermanlands län (PDF-fil, 238 kB)

Örebro län

Stor karta över Örebro län (PDF-fil, 263 kB)

Västmanlands län

Stor karta över Västmanlands län (PDF-fil, 209 kB)

Region Stockholm

Stockholms län

Stor karta över Stockholms län (PDF-fil, 344 kB)

Region Mitt

Gävleborgs län

Stor karta över Gävleborgs län (PDF-fil, 280 kB)

Dalarnas län

Stor karta över Dalarnas län (PDF-fil, 192 kB)

Västernorrlands län

Stor karta över Västernorrlands län (PDF-fil, 251 kB)

Jämtlands län

Stor karta över Jämtlands län (PDF-fil, 186 kB)

Region Norr

Västerbottens län

Stor karta över Västerbottens län (PDF-fil, 371 kB)

Norrbottens län

Stor karta över Norrbottens län (PDF-fil, 300 kB)

Klicka för större bild.

Läs mer om det nya hastighetssystemet

Andra intressanta länkar