Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Kredki

Dåligt underhåll på kommunernas cykelvägar

Trafikverket har undersökt statusen på cykelvägarna i 60 av landets största kommuner. Slutsatsen är skrämmande: endast nio kommuner får godkänt i underhåll och kvalitet.

Allt fler väljer att använda sig av quadriceps femoris för att ta sig fram genom trafiken. Vi syftar naturligtvis på alla som väljer cykeln och lårens muskelkraft. Att cyklandet ökar syns i olyckstrafiken, men den stora sanningen bakom att allt fler skadar sig vid cykelturen är en helt annan.

Trafikverket har gjort en uppföljning av en tidigare studie där man kontrollerat statusen på cykelvägar i 60 av landets största kommuner. I endast nio kommuner anses cykelvägarna vara av god kvalitet, resterande 50 kommuner (en kommun svarade inte på enkäten) har vad som anses vara missköta cykelvägar.

Och det är här vi hittar en stor orsak till den dystra olycksstatistiken. Av alla cykelolyckor är drygt 80 procent singelolyckor och bakomvarande orsak i 44 procent av fallen är just undermåliga cykelvägar.

Enligt Trafikverkets utredare Johan Lindberg har samtliga kommuner förbättringspotential och målet är att innan 2020 ska 70 procent av kommunerna ha cykelvägar av god kvalitet.

Göteborgs kommun är en av dem som har god kvalitet på cykelvägarna i dag. De har exempelvis som krav på sig själva att vid nederbörd i form av snö ska cykelvägarna vara plogade inom sex timmar.