Foto: Mattias Rabe

Daniel Helldén vill övervaka nya miljözonen med kamera

Polisen är de enda som får övervaka vilka bilar som kör in den nya miljözonen på Hornsgatan i Stockholm. Men det vill trafikborgarrådet Daniel Helldén ändra på. Han vill att staden ska kunna bötfälla parkerade bilar och på sikt ha egen kameraövervakning på Hornsgatan.

Totalt finns det fyra mätstationer på Stockholms gator och det är Hornsgatan som visar de absolut sämsta värdena, även om andra gator kan ha för höga värden under kort tid. Ända sedan i maj 2011 har Miljöpartiets Daniel Helldén kämpat för att få införa miljözoner i Stockholm och först och främst då på Hornsgatan. Så när vi träffas alldeles intill den mätstation på Hornsgatan som kontrollerar luftkvaliteten på morgonen den 15 januari 2020 är det en viktig och stor dag för trafikborgarrådet.

– Då hade vi mycket diskussion om hur vi skulle komma åt kvävedioxider. Vi satt i opposition så vi kunde inte göra så mycket men ända sedan dess har vi jobbat med att få ner utsläppen här och vi har tittat på ett antal åtgärder. Inget har fungerat. Det här har jag arbetat med under hela min tid som politiker i Stockholm stad, berättar Daniel Helldén för teknikensvarld.se.

Daniel Helldén (MP), Stockholms trafikborgarråd.

– Vi har alltid fått mycket synpunkter från alla som bor här som tycker att vi måste göra något, måste få ordning på luften. Barn som bor här tar skada, deras lungfunktioner blir sämre. Så för deras del är det här en stor dag och även som politiker att kunna göra det känns jättebra.

Hornsgatan är den gata i Stockholm som enligt mätningar har den allra sämsta luften. På gatan passerade i höstas cirka 24 000 fordon per dygn. Av dem var 20 000 personbilar, resten var tung trafik, och hela 21 procent med en avgasrening som är så dålig att de inte tillåts köra i den nya miljözonen. 19 procent var bilar med avgasrening enligt Euro 5 och 60 procent hade rening enligt Euro 6.

Cirka 4 000 av de bilar som körde på Hornsgatan vid mätningarna i höstas får därmed inte köra där från och med den 15 januari 2020. Ännu tuffare blir det 2022 då även dieselbilar med avgasrening enligt Euro 5 eller sämre förbjuds. Då försvinner ytterligare 11 procent av fordonen.

Miljözonerna har fått kritik från flera håll. En kritik handlar om att luften är bättre än någonsin och att det därför är inte behövs några miljözoner. Satsningen kostar inledningsvis en miljon kronor där cirka 750 000 går till en informationskampanj och skyltar och resten till mätningar och uppföljningar. Men Daniel Helldén håller inte med om att miljözonerna inte behövs för att luften är tillräckligt bra.

– Vi klarade precis lagkraven förra året men för att vi ska nå ner till frisk luft så är det fortfarande långt.

Från och med i dag, den 15 januari 2020, råder miljözon klass 2 på Hornsgatan i Stockholm. Foto: Mattias Rabe

Tycker du att det är ett problem att vissa säger att luften är bättre än någonsin och andra att den är för dålig, att det inte verkar finnas en samsyn vad som är bra och dålig luft?

– Mätmetoderna har jag inte någon synpunkt på. Luften är bättre den varit tidigare och det är jättebra. Men miljökvalitetsnormen, den lagstadgade som vi inte får överskrida, tangerade vi precis förra året, gränsen för att det är direkt olagligt. Det vi ska ner till är miljömålets gräns för frisk luft som ligger mycket, mycket lägre. Då är vi nere på nivåer där det är okej.

– Det är fortfarande så att många blir sjuka på grund av dålig luft med stora mängder kväveoxider, det är inte acceptabelt. Det är först när vi har frisk luft som vi kommit dit vi ska, vilket riksdagen beslutat om skulle ske i år.

Andra kritiker påpekar att tuffa miljözoner leder till att fler köper bensinbilar i stället för dieselbilar och att det i sin tur leder till mer utsläpp av koldioxid. Men även här har Daniel Helldén motargument.

– Jag tror inte att den effekten är så stor som kritikerna säger. I den här miljözonen får vi också bort äldre bensinbilar. Det stora som sker nu och som vi behöver snabba på är övergången till elbilar och laddhybrider och då slipper vi alla utsläpp. Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen och vi behöver ha laddhybrider som bara körs på el när de är i stan. Men den här åtgärden handlar om luftkvalitet och kvävedioxider.

LÄS MER: Miljözoner i Stockholm kan påverka klimatet negativt

En tredje grupp kritiker menar att miljözonerna inte kommer att leda till bättre luft eftersom få kommer att respektera förbudet. Polisen är den myndighet som får och ska övervaka att förbuden efterlevs men där finns få resurser att hämta för kontroll av vilka bilar som kör i miljözonen.

Daniel Helldén vill att parkeringsvakterna ges tillstånd att bötfälla olagliga bilar som står parkerade på Hornsgatan. Men för det krävs en lagändring i riksdagen. Ett annat sätt är övervaka miljözonerna är med hjälp av kameror men även här sätter lagen stopp. Det krävs riksdagsbeslut på att tillåta Stockholm stad att bedriva polisarbete. Inte heller trängselskattesystemet kan användas eftersom det är just en skatt och beslut om skatter tas inte lokalt utan av riksdagen.

– Vi inför en regel för att förbättra luften men vi får inte övervaka den, säger Daniel Helldén som vill ha flera verktyg för att klara övervakningen.

Daniel Helldén tror inte att inom överskådlig tid blir miljözoner på fler gator även om några ligger nära gränsen för vad som är olagligt smutsig luft. Det finns också gator i andra städer som har dålig luft och som kanske skulle behöva miljözoner.

– Många följer nog vad som händer här på Hornsgatan. Nu ska vi göra uppföljningar och se hur det här påverkar luftkvaliteten och vi ska också göra mätningar på kringliggande gator och titta på vilka fordon som kör på gatan. Vi kommer att göra utvärderingar efterhand.

En vanlig uppfattning är att den tunga trafiken – som reglerats i miljözoner i fler år – står för en stor del av de farliga utsläppen och att det även där handlar om att många struntar i lagen. Luften skulle alltså bli bättre om vi bara följde de regler och lagar som finns?

– Ja, så är det förstås. De tunga transporterna står för en stor del av utsläppen men personbilarna fortfarande för den största delen. Men hittills har det inte funnits någon vilja politiskt på riksplanet att ändra på reglerna för övervakningen.