Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
090305-bil-stöld-inbrott
090305-bil-stöld-inbrott
090305-bil-stöld-inbrott
090305-bil-stöld-inbrott

De mest stöld- och inbrottssäkra bilarna

Försäkringsbranschen har introducerat en teknisk kravlista på, i huvudsak nya, personbilar så man som konsument enkelt ska kunna välja en stöld- och inbrottssäker bil. Uppnås inte kraven kan försäkringspremien höjas med 30 procent. Någon munter läsning är det inte för de som äger eller funderar på nya Toyota Avensis.

Försäkringsbranschen har sedan den 1 juni förra året infört en så kallad NVSA-bedömning av i huvudsak nya personbilar.

NVSA är en metod för analys, värdering och premiering av stöld- och inbrottsskydd på personbilar. Med utgångspunkt i NVSA-normen bedriver Thatcham, en organisation som ägs av den engelska försäkringsbranschen, en omfattande utvecklings- och testverksamhet av nya fordons stöld- och inbrottsskydd. I dagsläget finns det i praktiken inte någon jämförbar verksamhet någon annanstans i Europa.

Syftet med NVSA är, enligt Trafikförsäkringsföreningens (TFF) webbplats, följande:

Förebygga      bilstölder och bilinbrott.

Sänka      konsumenternas skadekostnader.

Förbättra      försäkringsbolagens riskbedömning av fordon.

Minska      personskador och materiella skador.

NVSA definierar specifika krav på bilens konstruktion och utrustning. Varje gång en ny bilmodell kommer ut på den svenska marknaden så stjärngraderas och bokstavsgraderas den två gånger.

I första steget gör biltillverkaren en självdeklaration enligt NVSA-kraven. Uppgifterna ligger sedan till grund för en första värdering och premiering av bilmodellen. Ett preliminärt betyg ges därefter, mellan 1 och 5 gula stjärnor, där 5 är högsta betyg.

Då bilmodellen lanserats på den svenska marknaden kontrollerar försäkringsbranschen bilens egentliga konstruktion och utrustning i förhållande till det som biltillverkaren uppgett. Denna efterkontroll leder till en definitiv bedömning med blå stjärnor som betyg, fortfarande mellan 1 och 5.

Informationen ska uppdateras kontinuerligt på TFF:s webbplats, allt eftersom nya modeller lanseras.

Det finns två olika stjärngraderingar, både när de är gula och när de är blåa. Den ena stjärngraderingen visar hur inbrottssäker bilmodellen är (stöld ur bil), den andra hur stöldsäker den är (stöld av bil).

Dessutom finns det en gradering i form av bokstäverna D, A och E. De visar hur bilens skydd påverkar premien på hel- och halvförsäkringen. De olika bokstäverna innebär följande:

• D står för att bilen inte når upp      till de specifika kraven för fordonet. D är en förkortning av Deficient.

• A står för att bilen når upp till      de specifika kraven för fordonet. A är en förkortning av Acceptable.

• E står för att bilen överträffar      de specifika kraven för fordonet. E är en förkortning av Exceeds      requirements.

Om en bilmodell har graderats med ett D kan det innebära att den får förhöjd delkaskopremie med upp till 30 procent, jämfört med motsvarande bil som når upp till de specifika kraven för modellen, alltså en bil som är graderad med ett A.

Om en bilmodell i stället har graderats med ett E kan det innebära att den får sänkt delkaskopremie med 30 procent, jämfört med en motsvarande A-graderad bil.

Tar man en titt på de hittills bedömda bilmodellerna (se lista nedan via länk) ser man att Toyota har en del av jobba på, i alla fall vad gäller nya Avensis och iQ. Efter försäkringsbranschens betygsättning (blå stjärnor) får de båda modellerna betyget 3 i stöldsäkerhet och betyget 1 i stöld ur bil (inbrottssäkerhet). Lilla iQ får bokstavsgraderingen A, det vill säga att når upp till de specifika kraven för fordonet och riskerar inget premiehöjning. Värre är det för Avensis, alla testade modellvarianter, som graderas till bokstaven D, det vill säga att den inte når upp till de specifika kraven för fordonet. Därmed riskeras en premiehöjning med upp till 30 procent.

Tittar vi vidare på listan ser vi att Citroën också behöver se över sitt inbrottsskydd, medan de överlag har bra betyg i stöldsäkerheten. Deras C5 får bokstavsgraderingen A och E, men inget D som betyder risk för premiehöjning. Citroën C3 har dock inte fått någon bokstav tilldelad.

Nya Volvo XC60 blandar och ger beroende på modellvariant och utrustningspaket. Inga A ges till XC60, men däremot ett gäng E (bra) samt två D (dåligt). Citroëns och Volvos betyg baseras dock på tillverkarens uppgifter, än så länge. Så är även fallet med Volkswagen där nya Golf och Scirocco inte genererar några neutrala A-betyg, däremot E och D, sju av varje.

Två biltillverkare som klarar sig galant är Audi och Renault med genomgående höga betyg och bokstavsgraderingen E.

Det finns även biltillverkare som ännu inte delat med sig av de uppgifter som försäkringsbranschen kräver för en första bedömning (gula stjärnor). Dessa är BMW, Mercedes, Opel och Suzuki.

Läs mer

Ladda ned

Lista över bilars stöld- och inbrottssäkerhet (pdf)