De ville sänka hastigheten – då höjde länsstyrelsen

Boende längs en väg på Orust i Bohuslän ville sänka hastigheten från 50 km/h till 40/km/h. Även polisen höll med. Men länsstyrelsen gick på ett annat alternativ, och höjde – till 70 km/h!

De som bor längs väg 774, och som även har begärt att få hastigheten sänkt, menar att vägen är för smal, att det är dålig sikt på vägsträckan och att det finns en skola längs vägen som under de senaste året fördubblat antalet elever. De har därför begärt av Länsstyrelsen att få sänka hastigheten från 50 km/h till 40 km/h. Anledningen ska, enligt Bohusläningen, vara att många kör för fort längs vägen. 

Polismyndigheten har gjort ett yttrande i frågan och håller med om att sikten är för dålig. Även polisen vill alltså att hastighetsbegränsningen sänks till 40km/h.

Men länsstyrelsen höll inte med. De gick i stället på Trafikverkets linje, som inte tror att sänkt hastighet kommer att hållas av trafikanterna, och höjde till 70 km/h. Argumenten var att vägen inte ligger i ett tätbebyggt område och att vägförhållandena inte skiljer sig från liknande vägar.