Foto: michaelm

”Den jämställda snöröjningen har inte fungerat”

I vintras infördes så kallad "jämlik snöröjning” i Stockholm, ett system som hårdprövades när denna vinters första riktigt stora snöfall drog in över huvudstaden. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är självkritisk: ”Den jämställda snöröjningen har inte fungerat”.

– Jag har begärt en krisrapport för att få veta vad som har hänt de här dagarna. Har det fallerat någonstans så ska vi rätta till det, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) till Dagens Nyheter. 

Den jämlika snöröjningen innebär i stora drag att gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik ska prioriteras framför bilvägar. Detta mot bakgrund av att kvinnor går, cyklar och åker kollektivt mer än vad män gör, som hellre väljer bilen. Men systemet har inte fungerat som det var tänkt, erkänner Daniel Helldén.

– Gångvägar och cykelbanor har inte röjts i den omfattning som det är tänkt med prioriteringsordningen.

Helldén är självkritisk och betonar att det yttersta ansvaret vad gäller snöröjningen i Stockholm ligger på honom.

– Jag beklagar att stockholmarna har drabbats och att man har haft problem att röra sig i stan och ta sig till jobb och skola. Jag ska göra mitt yttersta för att vi inte ska behöva uppleva den här typen av kaos igen.