080605-utsläpp-peo-eriksson

”Det behövs mer koldioxidutsläpp”

Sandviks tidigare vd Per-Olof Eriksson går tvärt emot miljötrenden när han i ett debattinlägg i Dagens Industri skriver att jorden och dess befolkning mår bra av mer koldioxid. Eriksson tycker att vi kan bränna så mycket olja vi vill utan att oroa oss.

När GM-chefen Bob Lutz uttryckte sin skepsis inför växthuseffekten, vilket han gjorde i ganska hårda ordalag, fick han enormt mycket kritik från alla delar av världen. Det sågs som mycket illa att en högt uppsatt chef i ett av världens största bilföretag inte ansåg sig tro på koldioxidutsläppens negativa effekter på klimatet. Om Bob Lutz fick utstå hård kritik för sitt uttalande kan man bara ana vilket genmäle den tidigare Sandvikenchefen Per-Olof Eriksson kan komma att få på sitt senaste debattinlägg. Eriksson ifrågasätter inte bara forskarnas varningar för koldioxidutsläppens verkningar, han slår till och med ett slag för ökade utsläpp.

I ett debattinlägg i onsdagens Dagens Industri skriver Eriksson att det varken är realistiskt eller nödvändigt att försöka minska koldioxidutsläppen. Med stöd av Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi och klimatforskare, hävdar han att koldioxid är livets gas och att livsmedelsförsörjningen skulle gynnas av ännu mer koldioxid i atmosfären.

– Alla växter kräver koldioxid och växer fortare med mer koldioxid i luften. Detta innebär med säkerhet att en större befolkning kan försörja sig på jorden tack vare ökad halt koldioxid i atmosfären, skriver Per-Olof Eriksson i sitt debattinlägg i DI.

Eriksson menar att vi inte kan hindra de snabbt utvecklande länderna som är beroende av snabb och billig energi. Han finner det orealistiskt att tro att miljarder fattiga människor ska låta ökad levnadsstandard stå tillbaka för att några forskare säger att det är farligt att elda med kol och olja. I stället bör vi ha full förståelse för att till exempel Kina behöver koncentrera sina resurser för att utvecklas.

Per-Olof Eriksson tycker heller inte att vi behöver oroa oss för den av många forskare säkerställda temperaturökningen. Han menar att det har skett stora förändringar under jordens historia som inte har kunnat skyllas på mänskligheten.

I dagsläget står Per-Olof Eriksson helt klart för en åsikt som inte har fått tillnärmelsevis lika mycket utrymme i media som den som säger motsatsen. Vad det beror på är en fråga alla bör ställa sig. Beror det på att han står för en sanning som är obekväm för klimattrenden eller för att han blundar för den obekväma sanningen?

Läs mer