Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Det finns sju olika typer av förare – vilken är du?

Bilkörning och psykologi är en intressant kombination att grotta ner sig i. Det är just vad ett brittiskt universitet och Goodyear har gjort, och kommit fram till att det finns sju olika typer av bilförare.

Människor agerar och reagerar olika i olika situationer, inte minst i situationer där människorna befinner sig bakom ratten på en bil. Vissa är lugna som filbunkar, andra är stressade och några är aggressiva som kobror.

Däcktillverkaren Goodyear har tillsammans med brittiska universitetet London School of Economics and Political Science fördjupat sig i ämnet bilförarpsykologi. Studien pågår fortfarande för att identifiera hur olika förare svarar på olika typer av interaktioner med andra förare.

Som en del av studien har man arbetat med fokusgrupper och genomfört djuplodade intervjuer med personer som kör bil. Resultatet från denna del har mynnat ut i att det finns sju huvudtyper av bilförare, baserat på förarnas personlighetsdrag och deras olika sätt att ventilera känslor vid olika situationer. Dessa förartyper lyder som följer:

Läraren

Läraren är förartypen som har ett stort behov av att övriga bilisterna ska inse sina misstag och söker erkännande för lektionen.

Allvetaren

Föraren som anser sig ha kännedom om allt runt bilkörning och trafikregler – och som anser att alla andra förare är inkompetenta idioter. Skriker gärna nedlåtande åt andra förare – när han eller hon sitter skyddade i sin egen bil.

Tävlingsmänniskan

En förartyp som de flesta av oss stöter på dagligen. Den tävlingsinriktade föraren ska alltid komma först, ligga först och vara snabbast. Alltså föraren som börjar gasa för att krympa luckan framför så att du inte ska kunna köra in framför efter omkörning. Förartypen blir irriterad (och många gånger farlig) om någon annan förare mot alla odds ändå kommer före.

Bestraffaren

En allt vanligare förartyp som vi har sett otaliga gånger på filmer på YouTube. Ett litet misstag av en annan förare (eller av bestraffaren själv, som många gånger har dålig självinsikt) och bestraffaren ger sig genast på motparten genom att hotfullt stega fram till den andra bilen.

Filosofen

Nej, det är inte Pep Guardiola denna förartyp syftar på. Filosofen är i de flesta fall kanske den mest lämpliga förartypen. Filosofen accepterar dåligt uppförande av andra bilförare och misstag av andra finns det alltid en logisk förklaring till. Denna typ av bilförare är alltså duktig på att tygla sina känslor bakom ratten.

Undvikaren

Behandlar andra förare som missköter sig som luft, och avfärdar dem som faror.

Rymlingen

Undviker all sorts kontakt med andra förare genom att isolera sig med musiklyssnade eller telefonpratande. De sociala relationerna är viktiga för att inte behöva relatera till omgivningen i trafiken, och slipper på så sätt bli frustrerad i olika situationer.

Vilken förartyp av ovanstående sju är du?