Detta är svenska bilister rädda för

En undersökning har genomförts för att ta reda på vad svenska bilister är rädda för i trafiken. Det visar sig att åsikterna går isär beroende på vilket åldersspann bilisten befinner sig i.

Det är däcktillverkaren Nokian Tyres som har låtit genomföra en enkätundersökning bland drygt tusen bilister från 18 år och uppåt med körkort i Sverige, Norge och Finland.

Respondenterna fick svara på vilka situationer i sommartrafiken som de är mest rädda för.

I topp hamnade farliga omkörningar med 46 procent av de svenska enkätsvaren. Men det skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. Endast en knapp fjärdedel (under 25 procent) av bilister mellan 18 och 34 år anser att farliga omkörningar är största riskfaktorn. 60 procent av bilisterna som är 55 år eller äldre anser att farliga omkörningar är största risken på sommarvägarna.

– Det är anmärkningsvärt att det finns så stor skillnad mellan yngre och äldre bilister på synsättet när det gäller farliga omkörningar. Kan det vara så att yngre bilister är mer riskbenägna än äldre bilister och inte har så lång erfarenhet av bilkörning, undrar Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres.

LÄS OCKSÅ: Tio saker vi stör oss på i trafiken

Näst störst oro och rädsla hyser svenska bilister för korta avstånd mellan fordonen. Även här skiljer sig åldersgrupperna åt. En knapp tredjedel av de yngre mellan 18 och 34 år oroar sig för korta avstånd till framförvarande fordon medan nästan hälften av dem som är 55 år eller äldre anser det vara betydligt mer oroande.

25 procent av respondenterna hyser en rädsla för vattenplaning medan endast 14 procent oroar sig för slitna sommardäck. Differensen kanske är ett tecken på att många inte ser ett samband här.

Notera att utebliven användning av blinkers inte finns med i listan nedan. Den ingår sannolikt i kategorin ”plötsliga, oväntade manövrar som andra bilister gör i trafiken” som landade på tredje plats med 37 procent.

Trafikfarligt mobiltelefonanvändande finns inte som en egen punkt, inte heller rattfylla.

LÄS OCKSÅ: Polisen trappar upp kontrollen av bilisterna