Foto: Skeeze

Dieselbilar är nu förbjudna i Paris

Dieselbilar av typen Euro 2, tillverkade mellan 1997 och 2000, är nu förbjudna i de centrala delarna av Paris.

Allt sämre luftkvalitet och hårdare restriktioner rörande dieselbilar har i det närmaste blivit en följetong. Tidigare har vi skrivit om tillfälligt stopp i Oslo såväl som kommande förbud i andra europeiska städer som Paris, Madrid och Aten.

I fallet Paris har det rasat på i än häftigare tempo, nu är dieselbilar tillverkade mellan åren 1997 och 2000 förbjudna i staden. Av landets 32 miljoner bilar utgör de cirka sex procent, enligt Independent.

Förbudet gäller i Paris innanför motorvägen A86 och den som bryter mot lagen får en bötesavi på som lägst 22 euro, motsvarande 207 kronor.

I samband med förbudet lanseras ett miljömärkningssystem med fem klasser för fordon, ett system som inte omfattar bilar äldre än 1997, de är nämligen helt förbjudna.

Anledningen till de drastiska och plötsliga åtgärderna är att luften i staden har drabbats av smog i allt större utsträckning de två senaste månaderna.

Staden har i samband med förbudet infört en ”miljötaxa” som ger en hel dags tillträde till kollektivtrafiken för 3,60 euro (motsvarande 34 kronor). Att erbjuda detta gratis ansågs vara en omöjlighet då det skulle kosta fyra miljoner euro (närmare 38 miljoner kronor) om dagen.

En undersökning gjord av det franska miljöministeriet visar att omkring 48 000 människor dör varje år till följd av luftföroreningar.

https://twitter.com/prefpolice/status/822867988261048320