En dieselbil är giftigare än två lastbilar, enligt ny rapport

En ny undersökning har visat att moderna dieselbilar producerar dubbelt så mycket kväveoxider som lastbilar och bussar per kilometer, eller tio gånger mer per liter bränsle.

Moderna dieselbilar släpper ut dubbelt så mycket giftiga gaser som tunga lastbilar och bussar, enligt en rapport från organisationen ICCT. Det skriver engelska The Guardian.

Enligt ICCT, som spelade en nyckelroll i avslöjandet av Volkswagens avgasfusk och som har analyserat testresultat från Tyskland och Finland, beror skillnaden på att tyngre fordon utstår mycket tuffare utsläppstester än bilar.

I rapporten jämförs utsläppen från nya dieselbilar med utsläpp från lastbilar och bussar under realistiska förutsättningar, snarare än i laboratorier. Under testerna, som utfördes i Tyskland och England, släppte de tunga fordonen ut ungefär 210 milligram kväveoxid per kilometer medan moderna, Euro 6-klassade personbilar släppte ut 500 milligram per kilometer. Räknat i utsläpp per liter släppte personbilarna ut tio gånger mer kväveoxid än de testade lastbilarna och bussarna. Dieselbilar med Euro 6-standard ska inte släppa ut mer än 80 milligram per kilometer.

EU:s officiella biltester utförs i dag endast i laboratorier, ofta med prototyp-bilar som är optimerade för bra testresultat. Bussar och lastbilar, däremot, testas med mobila mätinstrument.

– En konsekvens av det är att slumpmässigt utvalda fordon kan testas i verkliga körförhållanden, säger Peter Mock, vd för ICCT i Europa till The Guardian.

Efter Dieselgate-skandalen ska utsläppstesterna av personbilar bli hårdare. Mobila testenheter ska börja användas i september i år, för att bilarna ska kunna utsläppstestas på riktiga vägar.

– Men biltillverkare kommer fortfarande att noggrant kunna välja ut speciella prototyper för utsläppstesterna. Det hade varit mycket bättre att mäta utsläppen från vanliga massproduktionsbilar, säger Peter Mock till The Guardian.

Kväveoxider orsakar tusentals förtida dödsfall i Europa varje år, enligt Europeiska miljöbyrån. En stor del av utsläppen kommer från dieselbilar.