090622-dödsolyckor-eu

Dödsolyckorna inom EU minskar – men inte tillräckligt

I dag presenterade det Europeiska transportsäkerhetsrådet olycksstatistiken på EU:s vägar under 2008. I materialet kan vi se att 39 000 personer omkom på vägarna, en tydlig minskning jämfört med året innan. Men det räcker inte för att uppnå 2010 års mål.

År 2001 omkom det inom EU:s gränser (Norge, Israel och Schweiz räknas också in) 54 400 personer. Samma år satte man upp ett mål om att högst 27 000 personer ska dö i trafiken 2010. Den siffran blir dock svår att komma ned till då dagsfärska uppgifter visar att 2008 års siffra hamnade på 39 000 döda i trafiken. Det är visserligen en minskning med 3 600 jämfört med år 2007 då 42 600 dog på vägarna, men fortsätter det i den här takten uppnås siffran 27 000 trafikdöda först år 2017.

Målet för 2010 är alltså att ha reducerat 2001 års siffra med 50 procent. Flera länder är på god väg mot målet. Bäst är Luxemburg, Frankrike och Portugal som mellan 2001 och 2008 sänkt sina siffror med 49, 48 respektive 47 procent. Spanien, Lettland och Belgien är tre andra länder som också är på rätt spår med sänkningar på 43, 43 respektive 38 procent. Belgien har återupptagit sin positiva trend från mellan 2001 och 2005, efter att 2006 och 2007 avstannat i utvecklingen. Fortsätter ovan sex nämnda länder sin utveckling kommer de att klara EU:s mål om halverade dödstal 2010, jämfört med 2001.

Alla andra länder har mindre positiva utvecklingstrender enligt European Transport Safety Council (ETSC, Europeiska transportsäkerhetsrådet). Värst är utvecklingen i Rumänien och Bulgarien där dödstalen på vägarna är upp till 25 procent högre 2008 än 2001.

Sverige har sänkt sin nivå mellan 2008 och 2001 med 28 procent, samma siffra som EU-genomsnittet.

Mellan 2007 och 2008 sjönk dödstalen på de europeiska vägarna med 8,5 procent. Det är den största och mest positiva förändringen om man jämför olika år inom tidsintervallet 2001 till 2008. Störst årsförändring (2007 jämfört med 2008) har ägt rum i Estland 33 procent, Litauen 33 procent samt Slovenien 27 procent. Men fortfarande har dessa tre länder bland de högsta siffrorna för omkomna i trafiken inom EU.

Utvecklingen från år till år har hittills legat på 4,4 procent vilket kan jämföras med 7,2 procent som är den siffra vi måste ligga på för att kunna nå 2010 års mål.

Att siffrorna har minskat med 15 400 omkomna i trafiken sedan 2001 förklaras dels av bättre vägsäkerhet där Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Malta ligger i topp. Men stor del i den positiva utvecklingen är allt säkrare bilar som sägs ha räddat 10 600 liv de senaste tio åren. Sverige, Irland och Norge är de länder med störst antal femstjärniga bilar (enligt Euro NCAP:s krockprov) – över 60 procent av de sålda bilarna 2008. I Sverige, Portugal, Frankrike och Norge ligger andelen fyr- eller femstjärniga bilar på över 90 procent. Lägst andel hittar vi i de nya EU-länderna, bortsett från Slovenien som har något bättre andel säkra bilar.

När det gäller fotgängarskyddet på bilar har det också gjorts framsteg, men inte alls i samma omfattning som skyddet för de åkande. Bilköpare i Syd-, Central och Östeuropa har en tendens att köpa mindre bilar vilket gynnar fotgängarskyddet. I Norden, Tyskland och Schweiz är det tvärtom. Här köps det i stället gärna stora bilar vilket ger ett bättre skydd för de åkande med sämre skydd för fotgängarna.

Antal döda inom EU sedan 2001

• 

• 2008 39 000

• 2007 42 600

• 2006 43 100

• 2005 45 400

• 2004 47 400

• 2003 50 400

• 2002 53 400

• 2001 54 400

Läs mer