Dubbdäcksavgift på förslag

Länsstyrelsen i Stockholm utformar ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i länet. I detta program ligger som förslag att låta kommunerna ta ut dubbdäcksavgift från bilisterna.

Länsstyrelsen i Stockholm vill se minskad användning av dubbdäck då dessa anses vara en stor källa till de luftföroreningar och partiklar som finns i vår närhet.

 Därför har man sneglat på den norska modellen där det är dubbdäcksavgift för att få köra in i Oslo, något som enligt Anna-Lena Lövkvist Andersen, klimat- och miljöstrateg på Länsstyrelsen i Stockholm, har lett till att endast 14 eller 15 procent kör med dubbdäck.

 Man vill helt enkelt att kommunerna i Stockholms län ska få tillåtelse att ta ut dubbdäcksavgift från bilisterna. Något man också lagt som förslag för att införa via en lagändring. Förslaget ingår i ett stort åtgärdspaket för att förbättra luftmiljön.

 Anna-Lena Lövkvist Andersen tror att en dubbdäcksavgift skulle vara effektiv för att minska användningen av dubbdäck då hon tror att de bilister som anser sig ha råd med avgiften inte skulle välja att betala den. Hon tar Norge som exempel där hon anser att norrmännen har råd men ändå har de gjort valet att köra med dubbfritt i stor utsträckning.

 I åtgärdsprogrammet ingår också förslag på hur man ska minska bilkörningen i länet. Fler gång- och cykelbanor, effektivare godstransporter och bättre kollektivtrafik ses som nödvändigheter.

 – Som ett sätt att främja kollektivtrafiken är att se till att bussarna verkligen kommer fram och det kan man tillexempel komma åt genom att ta bort parkeringsplatser på ställen där det är ont om utrymme, säger hon till Sveriges Radio P4 Stockholm.

 Fotnot: trafikskylten på bilden ovan är en illustration och finns (ännu) inte i verkligheten.