Foto: Mattias Rabe / Expressen Lifestyle

Dyrare drivmedel påverkar svenskars körbeteende

Under hösten har fokus legat på att sänka elförbrukningen hemma – men hur resonerar du bakom ratten? Enligt resultatet från en ny undersökning verkar många ha tagit med sig resonemangen hemifrån och satsar nu på en mer bränslebesparande körstil.

Under perioden 10 augusti till den 7 september i år genomförde opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av däcktillverkaren Goodyear, sammanlagt 1 014 intervjuer. De tillfrågade var alla 18 år fyllda, dessutom körkortsinnehavare i Sverige och frågorna är ytterst aktuella. ”Har priset på drivmedel (el, diesel, bensin) förändrat ditt körbeteende” är en fråga som dessvärre blivit än mer aktuell under hösten och början av vintern – men svaren redan i slutet av sommaren var tydliga. Sett till hela gruppen tillfrågade svarade 54 procent att de har förändrat sitt körbeteende på grund av de rådande drivmedelspriserna. Av de som kör bensin- eller dieseldrivna bilar var grupperna ännu större – 61 procent av de tillfrågade förarna av bensinbilar respektive 64 procent av dieselbilsförarna angav sig ha förändrat sina körvanor. För rent eldrivna bilar svarade 44 procent likadant och för laddhybridförarna hade 48 procent av den tillfrågade gruppen lagt om sin körstil.

LÄS OCKSÅ: Dagens dieselpris jämfört med senaste tio åren

På detaljfrågorna om hur man lagt om sin körstil eller sitt beteende bakom ratten blev det vanligaste svaret att man försöker köra snålt genom ecodriving. Det uppgav 43 procent av de som redan uppgett sig ha påverkats av de högre drivmedelspriserna. Vidare uppgav 36 procent att de valt att sänka hastigheten och närmre en tredjedel uppger att de släpper gasen i nedförsbackarna. En av fem anger att de ser till att ha rätt lufttryck i däcken, men av de som själva kontrollerar trycket är det en stor del som säger sig kolla trycket var 3-6:e månad vilket i realiteten innebär en koll mellan däckbytena, i bästa fall. Kolla gärna trycket oftare är vår rekommendation. Moderna bilar med TPMS trycksensorer sköter om det där bra, men sist vi kollade rullade det många äldre bilar i Sverige. Så se till att kolla däcktrycket, det gör att däcken slits rätt och att bilen rullar med rätt motstånd. Åk inte heller runt med en massa onödig last i bilen och planera din körning. Lyft blicken och titta dit du är på väg, inte precis där du är. På så sätt kan du planera körningen och kanske spara ytterligare bränsle.