Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Zoff/Shutterstock

Efter förbudet: Fler använder mobilen bakom ratten

Vi har flera gånger rapporterat om att många bilister struntar i nya mobillagen som förbjuder handhållen mobiltelefon i samband med att man kör bil. Nu visar siffror att allt fler bilister struntar i lagen.

Det var den 1 december 2013 som Sverige lade till en paragraf i trafikförordningen som förbjöd att mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning användes på sådant sätt att det inverkade på bilkörningen. Förändringen var verkningslös då den var luddigt formulerad.

Den 1 februari 2018 drogs snaran än mer åt runt mobiltelefonanvändande bilister i och med att det blev förbjudet att hålla i mobiltelefonen i samband med bilkörning. Skicka sms, surfa på nätet, twittra eller liknande är alltså inte tillåtet när en bil eller annat fordon framförs, inte heller att prata i telefonen om den är handhållen – handsfree ska användas. Lagförändringen innebar också att polisen på plats kan utdela böter om 1 500 kronor.

Trots lagändringen har polisen rapporterat om fortsatt användning av mobiltelefonen under bilkörning, och tidigare undersökningar har påvisat att användandet av handhållen mobiltelefon, för till exempel skickande av textmeddelande, pratande, spelande och surfande, har ökat sedan lagen trädde i kraft.

Nu visar ytterligare en undersökning att så är fallet. Allt fler använder handhållen mobiltelefon i samband med bilkörning. Kvdbil har via Kantar Sifo intervjuat 1 604 personer, varav 1 164 bilägare, om deras mobiltelefonvanor bakom ratten. Frågan som ställdes var ”Har du pratat eller surfat med mobilen under bilkörning sedan den nya lagen om mobilförbud trädde i kraft 2018?”.

I motsvarande undersökning genomförd strax efter lagändringen för drygt två år sedan uppgav 24 procent att de använder mobiltelefonen bakom ratten regelbundet eller någon gång. I dag är andelen som bryter mot lagen uppe i 36 procent.

– Förhållningssättet till mobilanvändning liknar väldigt mycket det till hastighetsgränserna. Trots att alla vet vad som gäller är det långt kvar till att lagefterlevnaden fått samma normerande effekt som kravet på bältesanvändning eller kravet på nykterhet, säger Madeleine Fritz på Kvdbil.

Tror du att en motsvarande skylt längs svenska vägar och gator skulle förbättra statistiken genom att få fler att bli påminda om att det är förbjudet att använda handhållen mobiltelefon i samband med bilkörning? Foto: Karen Roach/Shutterstock

Flest så kallade rattsurfare, personer som använder mobiltelefonen under bilkörning, finns enligt undersökningen i norra delarna av Mellansverige samt mellersta Norrland. 41 procent av förarna i dessa regioner använder handhållen mobiltelefon regelbundet eller någon gång då och då. I Göteborg är bilisterna mest laglydiga, ”bara” 24 procent håller mobiltelefonen i handen under körning.

Män är mer benägna att inte kunna låta bli mobiltelefonen bakom ratten – 41 procent jämfört med 32 procent hos kvinnorna. Vid undersökningen för två år sedan låg männen på 28 procent och kvinnorna på 20 procent.

Under perioden 1 november 2018 och 30 juni 2020 utfärdade polisen över 17 600 ordningsföreläggande för brott mot mobilförbudet, det vill säga böter på 1 500 kronor. Innan lagändringen gjordes drygt tusen anmälningar om samma brott.