Foto: Tema

Ekodukt byggs över E6:an

Nu kommer Trafikverket att sätta igång bygget av en ekodukt över E6:an vid Sandsjöbacka. Därav kommer stora trafikstörningar att ske fram tills oktober 2017.

Mattias Skantze

Störningarna kommer att ske på sträckan mellan Mölndal och Kungsbacka. Vid bygget leds trafiken om till fyra smalare körfält samtidigt som hastighetsbegränsningen sänks, från 100 kilometer i timmen till 70. 

Ekodukten är till för att djur såsom älgar och rådjur ska kunna komma över vägen utan att behöva korsa körfältet. Det ska göra att färre djur vandrar över vägen, och i och med det ska antalet olyckor med vilt minska. Ekodukten ska även kunna användas av människor som är ute och vandrar i skogen och vill komma över till andra sidan motorvägen. 

Den totala kostnaden för bygget beräknas bli 85 miljoner kronor, och bygget kommer att vara klart i juli 2018, varpå Trafikverket ska undersöka hur djuren använder ekodukten och vilken påverkan den har på omgivningen. 

Ekodukter är ovanliga i Sverige, men kan ses på många ställen i andra länder i Europa.