Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
Från Stockholm till Nice med Kia EV6 och Volkswagen ID.5
2 AV 2
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Allt större brist på laddstolpar i Sverige

Etablerandet av laddstolpar runt om i landet borde gå hand i hand med att antalet laddbara bilar ökar. Men så är inte fallet och ny statistik visar att glappet ökar samt att Sverige är ett av få EU-länder som inte når upp till uppsatt mål.

Riksförbundet M Sverige, som fram till 2019 hette Motormännens Riksförbund, har under fem år i följd granskat hur utbyggnaden av laddstolpar i Sverige fungerar. De har tidigare påpekat att det råder stor brist på laddstolpar i vårt avlånga land, och årets granskning visar tydligt att bristen blir allt värre.

Mellan fjolårets och årets granskning har antalet laddbara bilar på vägarna ökat med 39 procent medan antalet laddstolpar i landet endast ökat med 26 procent. I dag rullar över 450 000 laddbara bilar i Sverige och enligt EU:s uppsatta mål bör det därför finnas minst 45 000 publika laddstolpar, det vill säga per tio laddbara bilar ska det finnas en laddstolpe.
Enligt branschorganisationen PowerCircle är Sverige inte i närheten av att uppnå en sådan ”täthet på laddstolpar”. Endast 18 000 publika laddstolpar finns utspridda över landet.

– Laddinfrastrukturen behöver bli bättre i hela landet, inte bara i storstäderna. Tvärtom ökar de laddbara bilarna mest utanför storstäderna. I Stockholms län var ökningen av laddbara bilar minst i Sverige, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige, och fortsätter:

– Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser, som att bilisten tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan och de klimatfrämjande egenskaperna hos bilarna går om intet. Detta är illa eftersom tillverkningen av de laddbara bilarna frestar på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången samt att bilen kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil.

Störst brist på laddstolpar är det i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I exempelvis Stockholm finns ett direkt behov av 13 000 nya laddstolpar för att nå upp till EU-kraven, betydligt fler än de 8 000 laddstolpar som saknades för ett år sedan. Under det senaste året har antalet utökats med endast 843 stycken.

– De publika stolparna måste bli fler i hela landet. Regeringen och samtliga berörda myndigheter måste i högre grad bistå kommunerna och snabbt hjälpa dem med att bygga fler stolpar. De måste även underlätta för andra aktörer att hjälpa till, avslutar Carl-Erik Stjernvall.

https://datawrapper.dwcdn.net/MssvX/2/