BMW:s vision om framtidens väg – endast för elbilar

BMW Group Technology Office China i Shanghai har skissat på hur framtidens väg skulle kunna se ut. BMW Vision E³ Way kallas den för.

Det forskas och skissas en hel del på framtidens vägar. Redan nu finns det vägar med skenor i asfalten och vägar med strömförande kablar hängandes ovanför (båda typerna finns i Sverige). Till och med asfalt som leder elektricitet finns på agendan (även detta projekt har stark svensk anknytning).

Även BMW har sin vision om hur det skulle kunna se ut i framtiden. Märkets teknikcentrum i Shanghai har tagit fram en ”framtidsplan” som de kallar för BMW Vision E³ Way. Denna konstruktion skulle hjälpa till att förbättra trafiksituationen och, framför allt, nivåerna av farliga partiklar och annat ohälsosamt från fordons utsläpp i de tätbefolkade kinesiska storstäderna.

BMW Vision E³ Way är en modulär konstruktion, något som sägs förenkla uppförandet och hålla kostnaderna i schack. Vägen är förhöjd och löper ovanför befintliga vägar och ansluts med dessa via ramper och slussar.

BMW Vision E³ Way är delvis täckt med tak som gör att klimatet på vägarna kan styras och även skydda oskyddade trafikanter från väder och vind. Med hjälp av renat regnvatten ska vägarna också kunna spolas av automatiskt, något som är tänkt att göras under tider då det är låg belastning på vägnätet, exempelvis under natten.

Men tro inte att BMW ser att vem som helst får nyttja det spektakulära vägnätet. Endast eldrivna fordon tillåts i deras vision, samtliga med en fartbegränsning på 25 km/h för att sänka olycksrisken och undvika trafikstockningar.

E³ i BMW Vision E³ Way står för Elevated, Electric och Efficient, det vill säga Förhöjd, Elektrisk och Effektiv.

Räkna inte med att få se BMW:s vägvision inom de närmaste åren, eller någonsin.