Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Därför drar elbilar mycket ström på motorväg

Hur kommer det sig att en elbil förbrukar mer energi i jämn fart på motorvägen än i ryckig stadstrafik? Svaret, som du får här, är enklare än du tror.

Vi som är vana vid bensin- och dieselbilar tänker att en bil drar mer i staden än vid landsvägskörning. Så beter sig inte en elbil, och det beror på att elbilar är så mycket mer energieffektiva.
Förbränningsmotorbilar lider av dålig verkningsgrad, och faktiskt är bensinmotorns ottocykel ännu sämre än dieselmotorcykeln. Särskilt på dellast, bensinmotorn är som allra sämst när den inte behöver arbeta hårt. Dieselmotorn är något bättre i det avseendet, men ingen av dem kommer någonsin i närheten av att omvandla ens hälften av energiinnehållet i bränslet till faktiskt arbete. Det mesta förloras i form av spillvärme. 

Elmotorn jobbar inte så. I runda tal omvandlar den 85-95 procent av batterikraften till arbete och det lilla som återstår blir värme som behöver kylas bort. Så därför drar den mer ström när det krävs mer energi för att driva bilen framåt. Och ju högre hastigheten är, desto större blir förlusterna i friktionsvärme i drivlina och däck, för att inte tala om luftmotståndet som ökar med kvadraten på hastigheten. Ökar du farten från 100 km/h till 110 km/h ökar luftmotståndet med över 20 procent. Och luftmotståndet är den dominerande bromsande faktorn i så hög fart.

LÄS OCKSÅ: Dra släp med elbil

Det är här, i stadstrafiken, som elbilen trivs allra bäst. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

I en bensinmotor märks det inte så mycket, eftersom den största delen av bränslet ändå eldas för kråkorna och i någon mån ökar verkningsgraden med den ökade belastningen. På köpet kan dessutom spillvärmen användas för att värma upp kupén när det är kallt ute.
Men elmotorn som alltid är extremt effektiv reagerar med att förbruka så mycket energi som verkligen krävs.

Dessutom använder en elmotor bromskraftsåtervinning för att ta hand om rörelseenergin när det är dags att minska farten. Bensin- och dieselbilar utan någon form av hybridteknik eldar upp all rörelseenergi i form av friktionsvärme i bromsarna, men elmotorer fungerar till sin natur som generatorer när de inte driver. Därför är elbilar extra effektiva i stadsmiljö: energiförlusterna i start/stopp-trafik är minimala. 

Till slut betyder det också att förbrukningssiffrorna för elbilar är starkt beroende på under vilka förhållanden de körs – ökad hastighet kan påverka förbrukningen mycket starkt, medan de samma inte alls påverkas lika starkt hos förbränningsmotorbilar. Det blir ju så, om den största delen av den tillgängliga energin ändå bara kommer kråkorna till godo.

MISSA INTE: Test av många olika elbilar