Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Elbil renare än dieselbil i Europa

Det poppar ständigt upp nya studier som jämför miljö- och klimatavtrycket hos elbilar med bensin- och dieselbilar. Volkswagen har genomfört en intressant studie som jämför två likvärdiga bilar – en elektrisk och en dieseldriven.

Nyligen publicerade tyska forskningsinstitutet en studie som slog fast att om en elbil laddas med el som utvunnits via kolkraft blir elbilen skitigare än en dieselbil. Studien, som jämförde en Tesla Model 3 med en Mercedes C 220d, fick ta emot hårda ord från många håll, precis som en liknande svensk rapport för ett par år sedan. Den ansågs felaktig på många sätt, inte minst reagerade många på att bilarna som användes i jämförelsen inte är jämförbara med varandra och att deras respektive livscykler ansågs för korta.

Nu har världens största biltillverkare Volkswagen, som inom kort kommer att lansera fler eldrivna fordon, publicerat en studie där man har livscykelanalyserat (LCA, Life Cycle Analysis) två väldigt likvärdiga bilar, nämligen en elektriskt driven Golf (e-Golf) och en dieseldriven Golf (Golf TDI) baserat på data från 2017. Volkswagen har räknat från det att materialen till bilarna utvinns, via produktionsfasen och användandet av bilarna, till återvinnandet av dem. Helt enkelt hela kedjan, baserat på 20 000 mils brukande.

Försprång för dieselbilen…

Den certifierade livscykelanalysen slår fast att under produktionsfasen är Golf TDI överlägsen e-Golf sett till koldioxidutsläppen. 29 gram koldioxidekvivalenter per kilometer för dieselbilen jämfört med 57 gram för elbilen. Den stora utsläppsboven för elbilen under produktionen är framställandet av batteriet, inklusive utvinningen av råmaterial, som uppgår till nästan hälften av utsläppen under denna fas.

… som så småningom äts upp

När bilarna är producerade och redo att användas har dieselbilen alltså ett rejält försprång, men det äts ganska snabbt upp i några fall, i andra inte. När Volkswagen jämför dieselbilen med elbilen som fylls med energi av så kallad EU-produktionsmix (allt från vindkraft och kärnkraft till kolkraft) är elbilen ikapp och förbi dieselbilen innan livscykelanalysens slutstation. Vid 20 000 mil är dieselbilen uppe i ett snitt om 140 gram koldioxidekvivalenter per kilometer, detta på grund av 111 gram koldioxid per kilometer under själva användandet, där 100 gram utgörs av själva förbränningen och 11 gram av bränslets produktions- och transportkedja. Återvinningsfasen efter bilens livslängd (som i detta fall är 20 000 mil) är näst intill försumbar och ingår i de 140 grammen.

Elbilens motsvarande utsläpp är 62 gram per kilometer. Samtliga gram utgörs av energiframställningen då elbilen inte släpper ut några avgaser under körning. Elbilen, körd på en EU-mix av energi, hamnar totalt på 119 gram per kilometer. Det är 21 gram mindre än för dieselbilen. Även för elbilen är återvinningsfasen i princip försumbar.

Elbilen kan vara ännu bättre…

Det fina med Volkswagens studie är att de har tagit hänsyn till olika energiblandningar för elbilen och redovisat dem var för sig. Utöver EU-mixen har man räknat på hur stora koldioxidutsläppen blir om elbilen körs på enbart vindkraftsel (som är en förnybar energikälla), på tysk, amerikansk samt kinesisk energimix. Skillnaderna är enorma.

Om elbilen endast körs på förnyelsebar energi så som vindkraft blir elbilens genomsnittliga koldioxidutsläpp per kilometer, inkluderat produktionsfasen, 20 000 mils användande samt återvinningsfasen, låga 59 gram. Endast två gram per kilometer adderas under själva brukandet av fordonet.

… men också sämre…

Körs elbilen däremot på en tysk energimix, som vi vet till stora delar är baserad på kolkraft, skjuter utsläppen i höjden. Då står plötsligt elbilen efter produktion, 20 000 mils körning och återvinning på ett genomsnittligt utsläpp om 142 gram per kilometer. Det är mer än dieselbilens 140 gram.

I USA, som har en utsläppsmässigt sämre energimix än den europeiska, landar elbilen på samma siffra som i Tyskland, nämligen 142 gram och därmed sämre än dieselbilen.

… och mycket sämre

Värst är det för elbilen om den körs i Kina på en kinesisk elmix som till ännu högre grad än i Tyskland och USA består av kolkraft. Efter produktion, 20 000 mils körning och återvinning hamnar elbilen i Kina på i genomsnitt 183 gram per kilometer, hela 43 gram mer än motsvarande dieselbil.

Utsläpp under produktionen av Volkswagen kommande elbil I.D.Utsläpp under produktionen av Volkswagen kommande elbil I.D.Utsläpp under produktionen av Volkswagen kommande elbil I.D.
Utsläpp under produktionen av Volkswagen kommande elbil I.D.

Elbilen på väg att bli ännu bättre

Volkswagen säger att förbättringspotentialen i produktionsfasen är extra stor hos elbilen. Framför allt är det framställandet av elbilars batterier som kan bli bättre – och är på väg att bli bättre. Som exempel nämner de elbilen Volkswagen I.D., som lanseras 2020, vars batterier under produktionsfasen släpper ut 25 procent mindre koldioxid per kilowattimme (kWh) än det batteri som finns i elbilen e-Golf. Och skulle man gå över till förnyelsebar energi vid framställningen av batterierna är vinsten uppemot 50 procent lägre utsläpp.

Volkswagen menar också att om mixen av energikällor i våra elnät förbättras, det vill säga om en större andel förnyelsebar energi används, så finns det stora möjligheter att sänka utsläppen under själva brukandet av elbilen (det vill säga den koldioxid som släpps ut vid framställandet av elen som elbilen förbrukar under körning).