Elbilar måste ha varningsljud enligt EU-beslut

Elbilar är farligt tysta, därför måste de från och med 2019 vara utrustade med ett varnande ljud. Det säger ett nytt beslut som fattats på EU-nivå.

Flera av biltillverkarna har testat olika lösningar för hur tysta elbilar ska göra sig hörda för att inte överraska och utsätta andra trafikanter för fara. Än så länge har ljudande elbilar inte slagit igenom, men från och med 2019 blir det ett tvång i Europa sedan EU-parlamentet tagit ett beslut om att alla eldrivna fordon som säljs måste utrustas med ett varningssystem (AVAS).

Ljudet ska endast vara aktivt när eldrivna bilar och andra fordon körs i låga hastigheter, då överraskningsmomentet hos andra trafikanter är som störst.

Farhågan är att det i städer med långsamgående trafik kommer att bli ett väldans pipande och varnande från alla håll och kanter. Återstår att se (höra) hur högljudda varningsljuden blir och hur de olika biltillverkarna kanske gör egna typer av ljud för att de ska vara lätta att identifiera.

I framtiden kan det eventuellt vara möjligt att stå och blunda vid en korsning och tänka: ”Till höger har jag en Volvo, till vänster en Toyota. Bakifrån kommer en lastbil, hmmm... det låter som en Scania”.