Foto: Patrik Lindgren

Elbilar renare än diesel under hela livscykeln

En ny studie visar att elbilar, som tillverkats med "smutsig" el, är mer miljövänlig än dieseldrivna fordon under hela livscykeln. Beroende på hur elen framställs som används vid produktionen så kan en elbil ha 85 procents lägre inverkan på miljön än en dieselbil.

Att det är mer skonsamt för miljön att köra en elbil istället för en vanlig bensin- eller dieselbil vet de flesta vid det här laget. Att en stor den av den fördelen till viss del suddas ut av att tillverkningsproceduren av eldrivna bilar är också känt. Studier har tidigare visat att tillverkningen av batterierna är kostsam sett till utsläppen.

Vrije Universiteit Brussel, VUB, har på uppdrag av lobbyorganisationen Transport & Enviroment, T&E, genomfört en oberoende studie som visar att helt elektriskt drivna bilar i själva verket har en lägre miljöpåverkan än en dieselbil under hela sin livscykel. Även om den har tillverkats med den ”smutsigaste” elen vid produktionen.

- I dag har ett elfordon som körs på polsk el, den mest koldioxidintensiva i EU, fortfarande en längre inverkar på klimatet än en ny dieselbil. Med den snabba utfasningen av fossila bränslen av EU:s energimix kommer elbilar, i genomsnitt, avge hälften av dieselbilens CO²-utsläpp år 2030, inklusive utsläppen vid produktionen, säger Yoann Le Petit clean Vehicles and emobility officer på T&E:s hemsida.

Studien visar att om en elbil tillverkats i Polen, som är ett av de länder i Europa som har lägst andel förnyelsebar el vid tillverkning, släpper ut 25 procent mindre växthusgaser under sin livscykel jämfört med en dieseldriven bil. Hade en elbil istället tillverkats i Sverige med el producerad här hemmaskulle utsläppen av växthusgaser istället vara hela 85 procent lägre över hela livscykeln.