Foto: Monicore

Enorm litiumfyndighet funnen i Tyskland

En av världens största fyndigheter av litium har hittats i det malmrika Erzgebirge i Tyskland.

Litium är en huvudingrediens i merparten av dagens kommersiella batterier som finns i allt från mobiltelefoner till elbilar och laddhybrider. Den absolut största delen av litiumet som används i världens batterier bryts vid gruvor i framför allt Sydamerika men även i Kina och i Australien. Inte sällan bryts ämnet under dåliga former och måste transporteras långa sträckor till produktionsanläggningar.

Fyndigheter finns även i Europa, bland annat har litium hittats i Finland men i jämförelse med exempelvis vad som finns i Chile och Argentina är den finländska förekomsten väldigt liten.

Men nu har man hittat en annan enorm fyndighet på den europeiska kontinenten, nämligen i den oerhört malmrika bergskedjan Erzgebirge i Tyskland. Under ett gammalt gruvmuseum har ett företag via provborrningar som påbörjades 2011 gjort fyndet som beräknas uppgå till 96 000 ton litium, nästan tre gånger mer än den mängd litium som utvanns i hela världen under 2016.

Förekomsten i Tyskland räknas som en av de absolut största i världen.

Zinnwaldit från Zinnwald i Erzgebirge, precis vid gränsen till Tjeckien. Foto: Didier Descouens Foto: Didier Descouens

Än återstår mycket arbete för att kunna utvinna de 96 000 ton litium som finns under marken i form av silikatmineralen zinnwaldit. En kilometerlång och 500 meter bred specialbyggd ramp som leder 350 meter ned under markytan (för att inte störa museets verksamhet) ska byggas och nödvändig gruvutrustning måste installeras till en totalkostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Fyra år beräknas det ta att få igång full gruvdrift inklusive uppförandet av en kemisk produktionsanläggning i närliggande Dresden.

Nuvarande tillstånd i området tillåter litiumutvinning till ett värde av nästan 60 miljarder kronor.

Det finns olika uppgifter om hur mycket litium ett elbils- eller laddhybridsbatteri behöver per kilowattimme (kWh). Mellan 80 och 300 gram nämns beroende på källa. Ett snittvärde som tidigare använts av forskare är 151 gram per kilowattimme. En elbil med ett 100 kWh-batteri, till exempel en Tesla Model S 100D, behöver därmed 15,1 kilo litium. Fyndigheten i Tyskland skulle därmed räcka till nästan 6,4 miljoner elbilar av den typen (eller om man så vill; 15,9 miljoner exemplar av nya Nissan Leaf (elbil) eller 71,4 miljoner exemplar av Kia Niro Plug-in Hybrid (laddhybrid)).

Världens alla litiumreserver beräknas ligga på 14 miljoner ton (finns även här olika uppgifter men vi har valt den lägsta siffran som också är den vanligast förekommande) vilket i så fall räcker till drygt 900 miljoner 100 kWh-elbilar. I dag rullar det omkring 1,3 miljarder bilar i världen och 2035 beräknas antalet bilar uppgå till två miljarder. Litiumfyndigheterna som man i dag känner till och som går att utvinna skulle alltså mer eller mindre kunna täcka halva behovet om alla världens bilar vore elbilar år 2035. Dock är inte bilarna ensamma om att vilja ta del av den åtråvärda alkalimetallen.