Finland öppnar världens största parkeringsgarage för elbilar

Trots att det ännu inte finns speciellt många elbilar i Finland öppnar i juni världens största parkeringsgarage för just elbilar. 250 laddplatser erbjuds i garaget.

I Finland säljer laddbara elbilar och hybrider ännu inte speciellt bra och enligt undersökningar beror det på att det saknas tillräckligt med laddstationer och laddstolpar i landet. I dagsläget har Finland omkring tusen elbilar vilket är ungefär en tiondel av elbilsbeståndet i Sverige. Inklusive laddbara hybridbilar är Sverige uppe i 31 505 bilar. Motsvarande siffra för Finland är (för oss) okänd.

Men Finland väntar sig en försäljningsboom för elbilar och laddhybrider de närmaste åren och år 2030 väntas de uppgå till minst en kvarts miljon i antal. För att närma sig den förväntade försäljningsexplosionen öppnar i juni vad som tros vara världens största parkeringsgarage som är placerat i stadsdelen Gräsviken i Helsingfors. På initiativ av pensionsförsäkringsbolaget Varma, som vill minska utsläppen från sin fordonsflotta, och Parkkisähkö, som jobbar med just parkeringslösningar för elbilar, påbörjades bygget i april.

När garaget – som ingår i en byggnad där flera andra företag också håller hus, bland annat Danske Bank, Lemminkäinen och Outokumpu – är redo att tas i drift i juni kommer det att ha runt 250 platser med laddmöjligheter. Nästan samtliga p-platser blir alltså ”elkonverterade” och kommer att kunna ta emot elbilar och laddhybrider oavsett laddteknik i och med en unik flexibilitet, utvecklad av Parkkisähkö, som anpassar sig till användarens behov.

Parkeringsgaraget möter alla de miljömässiga krav som myndigheter och organisationer ställer på dylika byggnad, även framtida krav har tillgodosetts. Dessutom är elen som används i garaget miljövänlig då den enbart hämtas från vattenkraft.

Bilden ovan är från ett annat tillfälle och visar inte det finska elbilsgaraget.