Foto: Jan-Erik Berggren

Fortsatt stor export av laddbara bilar

2019 var ett av de starkaste åren för bilförsäljning i Sverige någonsin, men trots nästan 367 000 nyregistreringar ökade antalet fordon i trafik bara med 0,4 procent. Anledningen stavas export, där de laddbara bilarna är överrepresenterade.

Det nyregistrerades 366 961 personbilar under 2019, den tredje högsta siffran någonsin. Allt enligt Trafikanalys statistiska sammanställning av uppgifter från Transportstyrelsens vägtrafikregister. Trots det, skriver Trafikanalys i sitt pressmeddelande, ökade antalet fordon i trafik ytterst marginellt med 0,4 procent. Fordonsflottan brukar växa med 1,5-2 procent per år under en högkonjunktur, men till följd av den höga exporten har tillväxttakten av personbilsflottan varit relativt låg de senaste åren.

Exporten av relativt nya bilar fortsätter att öka och procentuellt sett är begagnade laddhybrider överrepresenterade. Under 2019 exporterades 5 789 begagnade laddhybrider från Sverige, vilket var en ökning med 57 procent jämfört med året innan. Samtidigt såldes knappt 25 000 nya laddhybrider, vilket i sin tur innebar en 14-procentig ökning jämfört med 2018.

Totalt exporterades 117 416 begagnade personbilar under 2019, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Av dessa var 52 900 rent bensindrivna (ökning med 26 procent jämfört med 2018) och runt 16 000 av dessa var yngre än fem år gamla.

Exporten av dieselbilar minskade däremot med 8 procent då totalt 47 000 dieslar lämnade landet. Av dessa var knappt hälften yngre än fem år gamla.

Detta har haft en lite märklig effekt på genomsnittsåldern av vagnparken. För trots den massiva nybilsregistreringen under 2019 så blev den genomsnittliga åldern högre i personbilsflottan – från 10,0 till 10,2 år. I Trafikanalys sammanställning hittar vi även följande:

En annan effekt av den långsammare tillväxttakten av antalet personbilar i trafik är att antalet personbilar per 1 000 innevånare minskade för andra året i rad. Sedan återhämtningen efter finanskrisen 2009 har antalet personbilar i trafik per 1 000 innevånare ökat fram till 2018. År 2019 minskade antalet personbilar per 1 000 innevånare till 474, vilket är i nivå med 2015 års bilinnehav.