Gävle Energi bygger laddstolpar för miljoner

Gävle energi planerar att bygga 83 nya laddstationer i och runt staden för att minimera räckviddsproblem med elbilar. 29 av dem blir tillgängliga för allmänheten, resten byggs för kommunens bilar.

Magnus Kvandal

Gävle kommun vill ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2020, och har redan nu över 100 elbilar. Det, tillsammans med att allt fler privatpersoner kör el- och laddhydridbilar, gör att fler laddplatser behövs. Totalt byggs 83 nya laddstationer med två uttag i varje. Det ger 166 nya laddplatser i och runt staden.

Men de flesta laddstationerna är enbart ämnade för kommunens bilar. Men med tillskottet inräknat kommer det ändå att finnas 100 stycken kommunala laddstationer i Gävle, inom en radie av fyra mil.

– Det kommer att vara tillräckligt i många år. Många av dem står tomma redan nu, men vi vill underlätta för fler att skaffa elbil, säger Nils Westling på Gävle Energi.

De nya laddstationerna är så kallade semiladdare, med en effekt på 22 kilowatt. Satsningen finansieras till hälften av bidrag från Naturvårdsverket, medan den andra hälften betalas av Gävle Energi.