Kabelfel hos Tesla Model X

Ett kabelfel får Tesla att återkalla 11 000 fordon då baksätet kan lossna vid kollision och orsaka skador.

11 000 exemplar av Teslas suv Model X återkallas då de kan vara behäftade kabelfel i baksätet som kan öka risken för skador då sätet riskerar att skjutas framåt vid en kollision. Tillverkaren rekommenderar därför att man inte placerar vuxna personer i sätet bakom föraren och i mitten samtidigt förrän bilen kontrollerats av en mobil tekniker.

Företaget räknar med att tre procent av de återkallade bilarna kommer att ha felet och att åtgärda det ska ta tio minuter.

Felet upptäcktes av Tesla själva vid en rutinmässig kontroll och inga fel eller olyckor har rapporterats. Felet gäller bilar som är tillverkade mellan den 28 oktober 2016 och 16 augusti 2017 och enbart på exemplar med fällbara ryggstöd.

I Sverige berörs cirka 100 bilar och ägarna är redan kontaktade av Tesla i Sverige.