Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Laddhybrider ska få högre förbrukning

Nya regler med nya mätsätt ger högre och mer realistisk förbrukning för laddhybrider.

Enligt vanligtvis välunderrättade branschtidningen Automotive News planerar EU att ändra reglerna för hur man viktar bensinförbrukningen för laddhybrider. Detta eftersom man nu verkar ha insett att bilägare som kör laddhybrider inte kör på el i så hög grad som WLTP-uträkningen förutsätter. 

Enligt Automotive News källa kommer nya regler att diskuteras nu på onsdag 9 februari under ett möte med företrädare för industrin och EU. De nya reglerna skulle kunna träda i kraft omkring 2025. 

Det är med andra ord inget nytt test som kommer att diskuteras. Enligt reglerna för laddhybrider bestäms förbrukningen med hänsyn till en ”nyttjandefaktor”, på engelska ”utility factor”. Nyttjandefaktorn beror i sin tur på hur lång räckvidden på el är. Man får då fram ett viktat värde på bränsleförbrukningen, och det är detta låga värde som man ser i marknadsföringen och som utgör bilens CO2-värde. 

Det är inte ovanligt att laddhybrider har en angiven förbrukning på 0,1-0,2 liter per mil. Under de senaste åren har dessa låga värden kritiserats av många olika organisationer och miljögrupper. Man menar att de låga förbrukningsvärdena förutsätter helt orealistiska nyttjandenivåer av eldriften. Enligt beräkningar av miljöorganisationen Transport & Environment är andelen körda mil på el enligt WLTP-systemet i genomsnitt 1,5 gånger större än i verkligheten för tyska privatförare, och jämfört med förare med företagsbil överskattas andelen körd på el fyra gånger om.

Denna Kia-laddhybrid drar enligt WLTP-körcykeln 0,13 liter per mil vid blandad körning. Siffran är svår att nå ned till i verkligheten. Foto: Peter Klemensberger / Teknikens Värld

Hittills har dessa beräkningar gjorts med ganska stora felmarginaler, men snart är kunskapsläget betydligt bättre. Från och med 2021 har nämligen alla nya bilar en inbyggd bränsleförbrukningsmätare. Dessa förbrukningsvärden kommer att samlas in av EU med start i april 2022. För första gången kommer vi att få svart på vitt hur mycket laddhybriderna drar i verkligheten.

Nya regler kommer att innebära högre koldioxidsiffror och dag lägre bonus. Men troligen finns ingen laddhybridbonus kvar 2025, så den skillnaden lär inte ha någon betydelse. För biltillverkarna kommer högre utsläppsvärden att få en stor betydelse. Får laddhybriderna sämre siffror kommer de inte längre att vara den räddningsplanka de är i dag när biltillverkarna räknar samman de sammanlagda koldioxidutsläppen från sin försäljning i EU. I dag laddhybriderna dels ett orealistiskt lågt CO2-värde, dels så viktas bilar som har under 50 gram i utsläpp med en högre vikt i statistiken. Ett reviderat system kommer att innebära en ökad press på tillverkarna att sälja renodlade elbilar. 

Om det blir andra ändringar får framtiden utvisa. Miljögruppen Transport & Environment vill också sätta nya krav på bilar som definieras som laddhybrider. Bland annat att bensinmotorn inte får vara starkare än elmotorn samt att räckvidden måste vara minst 80 kilometer samt att den måste klara snabbladdning. Organisationen menar att utvecklingen har gått åt fel håll, laddhybriderna har blivit mer bensinbilar än elbilar i stället för tvärtom. 

Man skulle också kunna tänka sig att biltillverkarna angav två förbrukningsvärden, ett bensinförbrukningsvärde med tömt batteri, och ett elförbrukningsvärde när bilen bara går på el. Bilköparna kunde sedan tänka ut själva hur deras körprofil ser ut och räkna ut ett realistiskt, individuellt förbrukningsvärde.