Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Teknikens Värld

Miljölobbyn som ljuger om laddhybrider

När ändamålet är det rätta blundar de redan frälsta för sanningen. Miljölobbyn i Bryssel vill få bort laddhybrider genom att vrida på sanningen. Teknikens Värld gick till källan för att få reda på sanningen.

Vi fick pressreleasen den sista veckan i november. Rubriken var alarmerande. ”Plug-In-hybrider i ny skandal efter att tester visar att de släpper ut mer än vad som påstås”. Avsändaren var miljö­organisationen T&E, Transport and Environment, en av de ledande miljölobbyisterna i Bryssel med många politikers öra. På hemsidan skriver de ”Trovärdighet är vår viktigaste tillgång”, ”vi kombinerar vetenskapliga bevis och djup förståelse för transporter med kommunikation”.
Men vilken expertis bidrar de med? Den senaste rapporten med titeln ”Plug-in hybrids: Is Europa heading for a new dieselgate?” får oss att undra.

T&E slår fast att laddhybrider släpper ut mycket mer än vad som framgår av fabrikernas siffror. Av pressreleasen framgår det att T&E låtit testa utsläppen från tre laddhybrider: BMW X5 xDrive45e, Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid och Volvo XC60. Slutsatsen är en svidande kritik mot laddhybridbilarna.
”Försäljningen av laddhybrider ökar i raketfart i Europa, men tester av de senaste modellerna bekräftar att de förorenar klimatet mycket mer än biltillverkarna påstår – till och med när de startar med fulladdat batteri. Tre av de mest populära laddhybriderna 2020 släppte alla ut mer koldioxid än vad som påstås när de testas i verklig trafik, precis som tester av äldre laddhybrider har visat. T&E manar regeringar att sätta stopp för subventioner och skattefördelar för laddhybrider som ger bränsle till ännu en utsläppsskandal.”

Till grund för påstående visas stapel­diagram med CO2-utsläpp från de tre testbilarna. Inte ens när de testas med fulladdade batterier klarar de av att komma ner i de officiella koldioxidutsläppen. Utsläppen är till och med 28-89 procent HÖGRE än vad tillverkaren anger, trots att de körs i el-läget. Riktigt höga är ­utsläppen när bilarna körs i laddningsläge, det vill säga när bilmotorn används för att ladda upp batteriet. ”När bilarna kördes i laddningsläge, som kan komma att bli mer vanligt när bilister måste ladda batteriet för att köra i miljözoner, släpper laddhybriderna ut 3-12 gånger mer.”
Den ansvariga på T&E, Julia Poliscanova, är inte nådig i sin kritik mot laddhybrider.
– Laddhybrider är falska elbilar, byggda för laboratorietester och skattelättnader, inte för verklig körning. Våra tester visar att bilarna förorenar mer än vad som sägs även under optimala förhållanden, med fullt batteri. Regeringar bör sluta subventionera dessa bilar med miljarder av skattebetalares pengar, säger Julia Poliscanova.

Julia Poliscanova, Senior Director, Vehicles and Emobility på T&E.

 

Men vad ligger bakom siffrorna? På Teknikens Värld vet vi att många nya laddhybrider ­tillåter att man blockar förbränningsmotorn vilket gör det möjligt att köra enbart på el så länge man har kraft i batteriet.
Vi ställde därför den enkla frågan till T&E: Hur långt körde ni, och vad var det som fick förbränningsmotorn att starta? Anna Krajinska, avgasingenjör på T&E, visste besked.
– Bilarna släppte ut koldioxid under testet i EV-mode eftersom testets längd, 92 kilometer, var längre än bilarnas elektriska räckvidd och därför gick förbränningsmotorerna igång, svarar Anna Krajinska.
Man har helt enkelt kört laddhybriderna i 9,2 mil. Att en laddhybrid som har en räckvidd på el på 4,5 mil släpper ut koldioxid när batteriet är tömt och bensinmotorn går igång kan rimligen inte ses som en skandal. Det är ju tvärtom själva idén med en laddhybrid. Att man ska kunna köra vidare även utan batteriladdning.
Något att uppröras över är snarare det faktum att uppgiften, som är helt grundläggande för förståelsen av testresultaten, varken nämns i pressreleasen eller i den flersidiga sammanfattningen ”Executive Summary”. 

Frågan som bör ställas är snarare hur väl den angivna elektriska räckvidden motsvarar verklig räckvidd. Enligt Teknikens Världs tester i verklig stads- och förortstrafik ligger den nya testcykeln väldigt nära verkligheten. Det framgår mycket tydligt av våra testvärden där vi kan jämföra 22 olika verkliga laddhybridkörningar med WLTP-värdet.
Det märkliga är att detta även är känt av T&E. Man har nämligen i den omtalade testrapporten även mätt räckvidden bilarna klarar bara på el. Både Volvo XC60 och Mitsubishi Outlander går längre på el än vad ­tillverkaren anger. Bara BMW X5 missar målet med sju procent men i den fullständiga rapporten förklaras detta av att BMW, på grund av den långa räckvidden, även kördes på motorväg på eldrift. Eftersom motorvägsfart är mycket energikrävande är det förklaringen till att X5 missade räckviddsangivelsen. Med tanke på att testerna gjordes med 300 kg last i bilen finner Teknikens Värld resultatet överraskande gott.
Dessa testresultat nämns dock inte i vare sig pressreleasen eller i ”Executive Summary”.

T&E menar också att laddhybriderna inte går att köra på uteslutande el och hänvisar till resultaten när bilarna kördes hårt. Hårda accelerationer ökar elförbrukningen dramatiskt och kortar räckvidden. ”De är inte gjorda för dynamisk körning” skriver T&E.
Vem kan bli överraskad av detta?
Sammanfattningsvis har T&E kört laddhybriderna hårt och länge och påstår sedan att de inte håller vad som utlovas. Men sanningen är att det inte finns någon sådan testcykel, det finns inget tillverkarlöfte att de ska kunna gå att köra i 9,2 mil med ett visst utsläpp. WLTP-körcykeln är 2,3 mil och varar i 30 minuter. Utsläppet som redovisas av tillverkaren är resultatet av en av EU beslutad ekvation, baserad på körningar med och utan laddning i WLTP-cykeln.
Om den ekvationen kan man ha åsikter. Hur väl den stämmer beror på hur ”verkligheten” definieras. Är det en tjänstebil med fritt bränsle är incitamentet till att ladda ­betydligt svagare än om man som privatperson vill tjäna in ett merpris på 50 000 kronor genom att ”tanka” billig el.
T&E menar att den överdriver andelen elkörning. Det kan vara så, men då måste kritiken riktas mot ekvationen. Det är inte bilarna som ljuger.
I övrigt kritiserar T&E laddhybriderna för dess korta räckvidd på el. De skriver att ”de måste laddas betydligt oftare än riktiga elbilar, som kan klara omkring 30 mil på en laddning”.
Kära miljölobby-experter på T&E: Välkommen till verkligheten. Ni har alltså kommit underfund med att en laddhybrid med ett batteri på 12 kWh måste laddas oftare än en elbil med ett batteri på 50 kWh? Ni funderade inte varför det också sitter en bensinmotor under huven?

”Goddag yxskaft!”

Anna Krajinska, T&E, svarar på Teknikens Världs frågor.

 

Ni har kört 92 kilometer, mer än bilarnas räckvidd. Detta faktum förklarar koldioxid­utsläppen ni noterar och är fundamentalt för förståelsen för resultaten. Varför nämner ni inte detta i vare sig pressreleasen eller i ”Executive Summary”?

– Den fulla förklaringen av testerna finns i vår fullständiga rapport och även i Emissions Analytics rapport. Det är också viktigt att notera att körningens längd inte skulle ha inverkat signifikant på resultaten när vi körde i körläge ”batteriladdning”, bara när vi kör i el-läge.

 

Varför nämner ni inte i pressreleasen eller i sammanfattningen att laddhybriderna klarar den angivna räckvidden på el även i verklig körning?

– Den elektriska räckvidden för alla tre bilarna nämns i sektion 3 i rapporten. Resultaten som visar att bilarna ibland presterar enligt fabrikens siffror är tydligt angivet där. Vår ”Executive Summary” fokuserar på de viktigaste resultaten av våra tester – räckviddsförlusten under dynamisk körning, de verkliga koldioxidutsläppen i olika körlägen, hur utsläppen klarar olika EU-standards.