Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: ADAC

Nu börjar nya hårdare utsläppstest gälla i EU

Nu börjar den missvisande NEDC-körcykelns liv lida mot sitt slut och de nya, hårdare kravställda WLTP- och RDE-körcyklerna gör sitt intåg i Europa. Den 1 september 2017 börjar de tas i bruk.

Nuvarande NEDC-körcykeln, den som i Europa används för att mäta fordons bränsleförbrukning och utsläpp, har länge varit ifrågasatt. Inte minst de senaste två åren då bilars utsläpp har granskats extra hårt efter att det i september 2015 blev allmänt känt att Volkswagen-koncernen under lång tid systematiskt fuskat med miljontals dieselbilar. NEDC-körcykeln har ansett vara för mild och att den har haft för många kryphål – den har exempelvis tillåtit biltillverkarna att göra bilarna lättare, tejpa för karosskarvar, ha extra lättrullade däck (som dessutom gjorts hårda i ugn) och använda extra lättflytande motoroljor.

NEDC-körcykeln

NEDC (New European Driving Cycle)

NEDC består av en stadskörningsdel som upprepas fyra gånger och avslutas med en landsvägsdel. I stadsdelen simuleras långsam stadskörning med försiktiga accelerationer till 15, 32 och 50 km/h med långa stopp däremellan. Kritiken mot den här körcykeln har främst riktats mot de mycket milda accelerationerna men även den ur förbrukningssynpunkt optimala temperaturen på 25 grader.

Under de senaste åren har experter från EU, Japan och Indien i enlighet med FN:s riktlinjer utvecklat nya testmetoder som bättre återspeglar vad fordon förbrukar och släpper ut. Dessa nya testmetoder går under beteckningarna WLTP och RDE och införs från och med den 1 september 2017. WLTP, som står för Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, körs i laboratorium på dynamometer (ofta kallad dyno) enligt tre olika körcykelklassificeringar beroende på motoreffekt i relation till fordonets tjänstevikt, så kallade WLTC-körcykler (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles). Dessa tre klasser består av Klass 1 för fordon med PMR (power-to-mass) på högst 22 W/kg, Klass 2 för fordon med PMR på över 22 W/kg och max 34 W/kg samt Klass 3 för fordon med PMR på över 34 W/kg. Klass 3 är dessutom uppdelad i Klass 3a och Klass 3b där 3a är för fordon som har en toppfart på under 120 km/h medan 3b är för fordon som har en toppfart på 120 km/h eller mer. Personbilar, bussar och lastbilar klassificeras normalt inom Klass 3. Exempelvis ligger nya Volvo XC60 T5 AWD på värdet 97 (187 000 watt dividerat med 1 926 kilo).

WLTP-standarden för test på dynamometer är betydligt tuffare än dagens NEDC-körcykel. Dels pågår testet under en längre tid, 1 800 sekunder i stället för 1 200, och dels med kraftigare accelerationer och högre hastighetstoppar samt färre stopp. Omgivningens temperatur vid testet är dessutom lägre enligt WLTP-kraven och en välkommen nyhet är att bilars utrustning påverkar testförfarandet. I NEDC-körcykeln var det endast fälg och däck som togs i beaktning.

WLTP-körcykeln

WLTP (Worlwide harmonized Light duty driving Test Procedure)

WLTP innehåller en mer varierad körcykel som kan delas in i fyra sektioner med maxhastigheter på 57, 77, 97 och 131 km/h. Stoppen är kortare och accelerationerna snabbare. Det kommer att finnas tre varianter av körcykeln. Vilken som används beror på bilens vikt/effektförhållande. De flesta personbilar faller in under samma klass och kommer att köras i samma testcykel. Enligt de nya reglerna ska testet köras i en omgivningstemperatur av 14 grader. Körcykeln kompletteras med RDE-testet som körs på riktigt väg (RDE står för Real Driving Emissions).

Parallellt med de nya WLTP-baserade testmetoderna körs även RDE som står för Real Driving Emissions. Med andra ord är det utsläppen som mäts vid verklig körning på väg, inte i något ”statiskt” laboratorium. Fordonet som testas får portabel mätutrustning (så kallad PEMS) kopplad till sig, så som det ser ut på bilden ovan och nedan, och fordonet körs i verklig trafik under olika körförhållanden. RDE-testet körs under längre tid än WLTP-testet, nämligen mellan 90 och 120 minuter. RDE följer ett ganska komplext körmönster där körning i stadstrafik, på landsväg och på motorväg ingår. Olika specifika sträckor för de olika förhållandena och med olika hastighetsintervall.

En annan nyhet som införs parallellt med WLTP och RDE är nya avgasnormen Euro 6c. Enligt den får bilarnas utsläpp av kväveoxider, NOx, vara på samma nivå som i dag, det vill säga 80 milligram per kilometer för dieselbilar och 60 milligram per kilometer för bensinbilar. Det är dessa nivåer som har överskridits mångfalt vid de många test som genomförts de senaste två åren sedan dieselgate tog fart. Med de nya, hårdare testmetoderna blir det betydligt tuffare för biltillverkarna att nå ned till dessa siffror.

Vid utsläppstest under verklig körning, RDE, får dessa värden överskridas med en faktor om 2,1 (110 procent högre värde tillåts) för nya bilmodeller från och med september 2017 och för alla nya bilar från och med september 2018. Denna faktor minskar till att vara 1,5 (50 procent högre värde tillåts) för nya bilmodeller från och med september 2020 och för alla nya bilar från och med september 2021. Det 50 procent högre värdet ses som en buffert för felmarginal.

WLTP, RDE och Euro 6c börjar alltså gälla från och med den 1 september 2017 för nya bilmodeller som introduceras på Europamarknaden för första gången. Sedan fasas de nya standarderna in under en tvåårsperiod för att slutligen gälla alla nya bilar.