Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Ny studie: Lönsamt använda elbilar som taxi

En ny studie från KTH visar att elbilar kan vara lönsammare i taxiverksamhet jämfört med både diesel och biogasbilar. Låga driftskostnader, hög efterfrågan samt smarta strategier från taxiförare är bidragande orsaker till resultatet.

I studien, som är baserad på verklig kördata från Taxi Stockholm, har Tesla Model S jämförts med Mercedes-Benz E300 dieselhybrid och E200 NGT.

– Trots ett närmare dubbelt så högt inköpspris och begränsad räckvidd möjliggör smarta strategier från taxiförare, hög efterfrågan på elbilstaxi och låga driftskostnader lönsamhetsfördelar för elbilstaxi, säger Jens Hagman, som är doktorand på KTH och medförfattare till studien.

Studien är en del av Projekt elbilstaxi, som är ett samarbete mellan Sustainable Innovation, KTH, Taxi Stockholm och Vattenfall. Projektet ska identifiera och undanröja hinder för elbilar i taxiverksamhet, för att påskynda omställningen till en utsläppsfri fordonsflotta i framförallt städer. Första delen i projektet har fokuserat på lönsamhet, vilket är en kritisk aspekt i en så hårt konkurrensutsatt bransch som taxi.

– Studiens resultat indikerar att lönsamheten är god för eltaxibilar men också att andra hinder finns för att en större andel taxibilar ska kunna gå på el som t.ex. behov av dedikerade verkstäder för elbilstaxi samt ökad tillgång till laddinfrastruktur, säger Joram Langbroek, som också är doktorand på KTH och medförfattare till studien.