Foto: Porsche

Porsche och Boeing i flygande samarbete

Högt flygande planer för sportbils- och flygplanstillverkarna. Porsche och Boeing tar fram ett eldrivet flygande fordon för urban miljö. 

Den flygande bilen och flygtaxin har varit en dröm sedan 1950-talet, sedan bilkörena uppstod med andra ord. Under senare år har de fått en renässans, främst via nya krafter som och AeroMobil, Terrafugia och Uber men även med välkända aktörer som Audi, Airbus och Bosch. Nu ansluter de kanske två tyngsta varumärkena från vägen och luften med gemensam kraft: Porsche och Boeing.

Tillsammans ska de plocka fram ett eldrivet koncept för urban miljö som ska kunna starta och landa vertikalt. Ett team bestående av anställda på Boeing och Porsche samt Aurora Flight Sciences, Porsche Engineering Services GmbH och Studio F.A. ska även analysera hur morgondagens luftburna mobilitet kan se ut samt vilken potential en premiumprodukt där har.

– Porsche vill vidga sin position som sportbilstillverkare och bli ledande inom premiumsegmentet för mobilitet. I framtiden kanske det omfattar en tredje dimension av resande, säger Detlev von Platen på Porsches sälj och marknadsavdelning.

En studie som Porsche gjorde förra året visar att marknaden för fordonstypen kommer ta fart efter 2025 och att transporterna kommer att bli såväl snabbare, effektivare, mer flexibla och billigare än markbunden transport.